JULIA SIWY z KL. III b w II etapie L OLIMPIADY LITERATURY i JĘZYKA POLSKIEGO

Zostały ogłoszone wyniki I etapu L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Do II etapu – części pisemnej zakwalifikowana została z chorzowskiego Słowaka Julia Siwy z klasy III b. Praca na temat „Obecność Holokaustu w teatrze polskim” została zakwalifikowana do kolejnego etapu L już Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Cieszymy się, że obecność Julii w kolejnym etapie jest zapowiedzią kontynuacji teatrologicznych sukcesów ubiegłorocznych finalistek z teatrologii Edyty Fragsztajn III a i Martyny Żurek – absolwentki.
Zespół Nauczycieli Języka Polskiego gratuluje Julii i deklaruje wsparcie w dalszych przygotowaniach.