Jesienne Syntezy Maturalne

W niedzielę 25 października 2019 roku wieczorową porą powróciła do Chorzowa z Kazimierza Dolnego n/Wisłą wyprawa uczniów klasy III a i III e chorzowskiego Słowaka biorąca udział w syntezach maturalnych w polonistycznych plenerowych. Razem ze swoimi rówieśnikami, przyszłymi maturzystami z klasy IV Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego z Czeskiego Cieszyna wędrowali szlakami średniowiecza, renesansu, oświecenia, pozytywizmu, modernizmu i międzywojnia na Lubelszczyźnie i Ziemi Świętokrzyskiej. Odwiedzili gniazda rodzinne: Mikołaja Reja w Nagłowicach, Jana Kochanowskiego w Zwoleniu i Czarnolesie, Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, Rodziny Czartoryskich w Puławach, Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz poety i geografa Wincentego Pola w Lublinie. Cennym uzupełnieniem polonistycznych wędrowań było spotkanie z Panią Anną Dziewanowską (prawnuczką Henryka Sienkiewicza) w Oblęgorku. Mieliśmy okazję posłuchać muzycznej gawędy organisty średniowiecznego opactwa w Jędrzejowie. Ukoronowaniem „klimatycznych” spotkań z Kazimierzem Dolnym był wieczór muzyki i poezji w kultowej kawiarni „U Dziwisza”. Byliśmy zawsze grupą polonistycznych wędrowców , na którą oczekiwali pracownicy – opiekunowie ekspozycji muzealnych. Szczególne wrażenie i jednocześnie zaskoczeniem było spotkanie w Muzeum Wincentego Pola w Lublinie. Dyrektor Muzeum rozpoczął swoją gawędę od zaprezentowania archiwalnego nagrania (z 2009 roku w Teatrze Rozrywki ) „Testamentu mojego” J. Słowackiego i Krzysztofa Domogały w wykonaniu potomka Wincentego Pola – Łukasza Pol-Jelonka absolwenta naszego Liceum.

Lawina przypomnianych maturalnych literackich informacji, barwy polskiej złotej jesieni w plenerach Kazimierza n/Wisłą, Nałęczowa, Puław, Oblęgorka, Czarnolasu, specyficzna atmosfera tych miejsc, zaolziańska polszczyzna naszych kolegów i kazimierskie klimaty pozostawiły ślady… Większość powróci jeszcze do tych miejsc – tak jak to robią absolwenci z ubiegłych lat. „Przychodzimy – odchodzimy”.