Harmonogram zajęć w dniach 7-11.01.2016 r.

Życząc całej macierzy Słowaka pomyślnego Nowego Roku, uprzejmie przypominam, iż w związku z przeznaczeniem sal oraz oddelegowaniem nauczycieli do przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych, zajęcia dydaktyczne w dniach 7-8 oraz 11.01.2016 r. rozpoczynają się o godzinie 12.30. Zajęcia przebiegać będą zgodnie z rozkładem obowiązującym od piątej do siódmej lekcji. W kolejnych dniach egzaminów zajęcia odbywać się będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
W dniach 7-11.01 (8.00-12.30) do dyspozycji uczniów pozostaje biblioteka szkolna.