Grudniowy spektakl Kawiarenki Literackiej w Tatrze Śląskim

Mija 37 rocznica tragedii jaka rozegrała się na kopalni „Wujek”. Podczas strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, 16 grudnia 1981 roku siły porządkowe wspierane przez wojsko, podczas pacyfikacji kopalni zabiły 9 i raniły ponad 20 górników. Pamięć o zabitych i rannych jest stale obecna w spektaklach Teatru Domowego stanu wojennego, który od 2005 roku znajduje się w repertuarze Kawiarenki Literackiej chorzowskiego Słowaka.

10 grudnia 2018 roku Zespół Kawiarenki Literackiej wraz z absolwentami przedstawili kolejną realizację spektaklu Teatru Domowego stanu wojennego na Górnym Śląsku na Scenie Kameralnej Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Poniedziałkowe przedstawienie było hołdem złożonym zmarłej na początku grudnia śp. Marii Stokowskiej-Misiurkiewicz, współtwórczyni podziemnych teatralnych przedstawień jakie aktorzy śląskiej sceny organizowali w stanie wojennym. Spektakl Kawiarenki wpisał się już w tradycję kulturową Śląska i jest obecny od kilkunastu lat w grudniowym repertuarze Teatru Śląskiego. Zawsze występowała z nami Pani Maria. Od pierwszego spektaklu towarzyszy nam i opiekuje się muzycznie ks. Antoni Klemens. Wieczór na Scenie Kameralnej to również spotkanie dawnych członków Zespołu i towarzyszącej nam wiernej publiczności, „która szczelnie wypełnia widownię”.

Już dzisiaj zapraszam na kolejny spektakl w poniedziałek 13 grudnia 2019 w Teatrze Śląskim.