Godziny urzędowania KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w sali 106 – parter.

24 czerwca 11.00 – 15.00 Przyjmowanie świadectw ukończenia SP.

27 czerwca -13 lipca: 9.00 – 13.00 Przyjmowanie świadectw ukończenia SP i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

21-28 lipca 9.00 – 13.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do LO poprzez dostarczenie oryginału dokumentów.

4-5 sierpnia 9.00 – 13.00 Złożenie teczek zawierających komplet dokumentów.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy komisji, numer telefonu 32 2411 712 wewnętrzny 9.