Geolearning dla Słowaka

W dniach 14-16 września klasy trzecie specjalizacji mat-geo i geo-his wezmą udział w warsztatach geologicznych w Sudetach. Są to już drugie warsztaty tych klas – w ubiegłym roku byliśmy w Górach Świętokrzyskich w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach k. Kielc. Oba wyjazdy są przygotowywane i prowadzone przez grupę geologów z Geolearningu, którzy współpracują z Uniwersytetem Warszawskim. Tym razem weźmiemy udział w warsztatach mineralogicznych, geologicznych i geomorfologicznych w kilku sudeckich lokalizacjach. Będziemy w kopalni niklu, chryzoprazu i opalu w Szklarach, przemaszerujemy przez Góry Stołowe, będziemy szukać minerałów o okolicach Kletna, zwiedzimy Sztolnię Ochrową w Kopalni Złota w Złotym Stoku, zobaczymy odkrywkę serii fliszowej koło Srebrnej Góry oraz trzeciorzędowe bazalty w Lutyni. Będzie to prawdziwa geologiczna uczta.