EGZAMIN C1 CAMBRIDGE – REJESTRACJA do 06.02.2021r.

W dniu 20 marca 2021r. planujemy przeprowadzenie egzaminu C1 Advanced dla uczniów klas maturalnych. Odbędzie się on w systemie zamkniętym: tylko dla uczniów naszej szkoły. Informację tę kierujemy dla członków trzeciorocznych specjalizacji CAMBRIDGE i pozostałych uczniów chcących przystąpić do tego egzaminu już w tym roku szkolnym.

Rejestracja na egzamin odbywa się elektronicznie i wymagane jest przesłanie następujących danych:

  1. Nazwisko i Imię/imiona – zgodnie z danymi z dowodu tożsamości
  2. Data urodzenia
  3. Adres e-mail
  4. Numer telefonu

Powyższe dane należy przesłać prof. Bożenie Baryle wykorzystując komunikator Librus Synergia do 6 lutego (czwartek)! Następnie po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu do systemu egzaminacyjnego – na podany przez siebie adres mailowy, dokonać trzeba będzie opłaty egzaminacyjnej – bezpośrednio na konto Fundacji British Council (605 PLN.)