Czeka nas katastrofa, chyba że zaczniemy postępować „jak zwierzęta”

Uniwersytet Śląski, Klub Myśli Ekologicznej oraz partnerzy zapraszają na spotkanie z Panem Profesorem Tadeuszem Sławkiem pt. “Czeka nas katastrofa, chyba że zaczniemy postępować “jak zwierzęta””.

prof. dr hab. Tadeusz Sławek to wybitny filolog, autorytet w zakresie teorii i historii literatury, komparatystyki literackiej oraz pogranicza literatury, kultury i filozofii, poeta, prozaik, eseista, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej Jeden z najwybitniejszych reprezentantów współczesnej myśli humanistycznej w Polsce, błyskotliwy umysł, znakomity organizator badań naukowych i życia akademickiego, całkowicie oddany służbie Drugiemu. W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki i sztuki łączy funkcje Uczonego i Nauczyciela – Mistrza dla młodszych Kolegów. Ma imponujący dorobek, który stanowi od lat źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń teoretyków literatury i kultury. Obejmuje on zarówno dokonania naukowe, jak i twórczość artystyczną, zawarty jest w kilkudziesięciu książkach autorskich wydanych w kraju i za granicą, publikacjach zbiorowych, tłumaczeniach, artykułach, esejach i opiniach a także  na płytach.

Rozmowę z gościem KME poprowadzą: prof. Piotr Skubała (Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski – ekolog, akarolog, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody, aktywista klimatyczny) oraz dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot) – psycholog, aktywista ekologiczny, trener treningu psychologicznego, ekofilozof skoncentrowany na głębokiej ekologii, autor książek i artykułów poświęconych relacji człowiek – przyroda).

Zapraszamy 26 października 2021 r. o godzinie 17.30 online na Facebooku (https://www.facebook.com/klubmyslieko/live) oraz na kanale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCzDlbkITa9cQqW9bwRi4iOA).