AZSO na Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu

Uczeń naszej szkoły Tomasz Ferenz uczestniczył w zakończonej 27 czerwca Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (SB50). Jako jeden z setki młodzieży z całego świata reprezentował najmłodsze pokolenie na Konferencji w Bonn. To właśnie jemu przypadł zaszczyt wygłoszenia mowy podsumowującej konferencję ze strony młodzieży podczas Plenarnej Sesji SBI & SBSTA, na której obecni byli delegaci ze wszystkich 197 państw członkowskich Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu. Link: https://unfccc-sb50.streamworld.de/webcast/sb-joint-statements-plenary-2 ( czas: 21:15 )  

Na początku nowego roku szkolnego Tomek podzieli się z wami doświadczeniami z ONZ oraz powie jak wy możecie zaangażować się w takie działania.

Globalne ocieplenie już dzisiaj dotyka milionów ludzi na całym świecie, a jeżeli nie podejmiemy zdecydowanych kroków prowadzących do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50% do 2030 i o 100% do 2050, życie na Ziemi czeka nieunikniona zagłada. (dane wg specjalnego raportu IPCC 1.5)  Dlatego wszyscy wspólnie musimy walczyć o naszą przyszłość!