Dzień samorządności

Plan dnia samorządności

Czwartek 08.01.2015 r.

15.15 – Udział samorządów klasowych w posiedzeniu Rady Pedagogicznej – “Symboliczne przekazanie funkcji”.

Adrianna Nowakowska – dyrektor szkoły
Marcin Pochrzęst – Zastępca dyrektora
Agnieszka Strnad – Zastępca dyrektora

Piątek 09.01.2015 r.

7.30 – 12.10 – Lekcje prowadzone przez uczniów klas trzecich według zajęć lekcyjnych (bez przedmiotów rozszerzonych).

11.25 – 12.10 – “Lekcja tańca towarzyskiego” dla Rady Pedagogicznej. Lekcje prowadzi cała klasa 3C – taniec disco.

12.15 – 13.15 – “Tradycyjny mecz piłki siatkowej” – Grono pedagogiczne i reprezentacja klas trzecich.

13.30 – 14.30 – “Wielkie sprzątanie”

15.00 – Dyrekcja AZSO i przedstawiciele samorządów klas trzecich sprawdzają czystość i stan korytarzy, wnęk i sal.

*Specjalizacje odbywają się według normalnego planu zajęć z nauczycielami