Matematyka siłą Słowaka

Po raz kolejny nasi uczniowie udowodnili, że królowa nauk to niewątpliwie jedna z domen naszej szkoły. Tym razem uczynili to gimnazjaliści: Katarzyna Kępińska, Anna Szymik, Dorota Wiechno, Przemysław Kukla, Olaf Placha, Wojciech Socha, Michał Szwej i Marcin Traskowski. cała ósemka zakwalifikowała się do zawodów II stopnia XI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.
Gratulacje!

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Z przyjemnością informuję, że uczeń klasy 2c Orest Tereszczuk zakwalifikował się do II etapu XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Gratulacje!
Zawody okręgowe odbędą się 5 marca 2016 r. o godzinie 10.00 w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5.

Harmonogram zajęć w dniach 7-11.01.2016 r.

Życząc całej macierzy Słowaka pomyślnego Nowego Roku, uprzejmie przypominam, iż w związku z przeznaczeniem sal oraz oddelegowaniem nauczycieli do przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych, zajęcia dydaktyczne w dniach 7-8 oraz 11.01.2016 r. rozpoczynają się o godzinie 12.30. Zajęcia przebiegać będą zgodnie z rozkładem obowiązującym od piątej do siódmej lekcji. W kolejnych dniach egzaminów zajęcia odbywać się będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
W dniach 7-11.01 (8.00-12.30) do dyspozycji uczniów pozostaje biblioteka szkolna.

Nasi w Europie

Z przyjemnością informuję, że do II etapu ogólnopolskiego konkursu “My w Europie” zakwalifikowano 20 uczniów z całego kraju. Wśród nich znaleźli się licealiści ze Słowaka; Magdalena Kowal, Paulina Nowak, Adrianna Kilkuszyn i Ario Narimany. Gratulacje! Tegoroczna, dziewiąta edycja konkursu odbywa się pod hasłem “Jak wykorzystać szanse w zjednoczonej Europie? Uczestnictwo obywatelskie w życiu publicznym w Europie”. Prace na II etap nadsyłać można do 29.02.2016 r. Finał konkursu zaplanowano na 1.04.2016 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nieść radość wszystkim wokół

Dominika Franki z klasy 2GDc zajęła 3. miejscew XVII edycji Regionalnego Konkursu Interdyscyplinarnego “Święta Bożego Narodzenia 2015′ w kategorii plastycznej “Lampion”. Gratulacje!

Zajęcia opiekuńcze w czasie ferii świąteczno-noworocznych

Zgodnie z obowiązującym prawem, w czasie ferii świąteczno-noworocznych nauczyciele (dla których nie są to dni wolne od pracy) prowadzą zajęcia opiekuńcze. Przez cały ten okres mogą odbywać się umówione wcześniej konsultacje przedmiotowe, zajęcia przygotowujące do egzaminów, konkursów i olimpiad. Do dyspozycji uczniów jest także biblioteka szkolna oraz sala sportowa.