Rekrutacja do Gimnazjum Dwujęzycznego

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do
Gimnazjum Dwujęzycznego
w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie

UWAGA !!!

Ostatnio zakwalifikowane osoby prosimy o jak najszybsze potwierdzenie woli nauki, poprzez doręczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia z wynikami testu gimnazjalnego.

Bartnik Antoni
Bąk Szymon
Blocher Kajetan
Bomba Daniel
Botor Mikołaj
Burzawa Julia
Burzyński Michał
Chmielewski Paweł
Czapla Natalia
Gajdzinska Martyna
Gajek Pola
Golka Beniamin
Gortel Jędrzej
Grabowski Jakub
Grabowski Mikołaj
Grabowy Maksymilian
Gruchot Hanna
Gruszka Małgorzata
Grzech Wiktor
Haupt Zuzanna
Janiurek Pola
Jaśków Wiktoria
Jędrszczyk Julian
Kłaczek Kacper
Knop Wojciech
Koj Małgorzata
Kolano Marta
Krosta Emilia
Kruk Julia
Krzywiecka Anna
Kubiec Zuzanna
Kuczera Małgorzata
Kwiatek Emilia
Lazar Bartosz
Lorenc Zofia
Łyniewski Jakub
Malujda Wiktoria
Nalepka Aleksandra
Orłowska Małgorzata
Pachelski Kajetan
Pacześna Julia
Padkowska Aleksandra
Paniczek Magdalena
Pączek Mateusz
Pietras Zuzanna
Pilipczuk Dominik
Pisula Adam
Placek Maja
Polanin Olga
Pośpiech Weronika
Prochalski Jakub
Pytka Piotr
Rajczyk Zofia
Rogóż Aurelia
Rudzka Agnieszka
Rybińska Zuzanna
Rymer Iwo
Sitek Antoni
Sitek Zofia
Słowik Emilia
Sobczak Michalina
Socha Wojciech
Sołtys Michał
Sornowska Joanna
Stach Martyna
Szymik Anna
Szymura Martyna
Śliwińska Magdalena
Tkacz Olivia
Tomala Piotr
Tomas Martyna
Uchnast Natalia
Wasilewska Dominika
Wąsik Magdalena
Wątrobski Maksymilian
Więckowska Julia
Wites Zuzanna
Wołowczyk Weronika
Woźniak Dominik
Wróblewski Filip
Zacharz Michalina
Zambok Emilia
Zielińska Maja
Zielińska Agnieszka

UWAGA !!!

Ostatnio zakwalifikowane osoby prosimy o jak najszybsze potwierdzenie woli nauki, poprzez doręczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia z wynikami testu gimnazjalnego.

Lista Kandydatów niezakwalifikowanych (oczekujących) do przyjęcia do Gimnazjum Dwujęzycznego
w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie

liczba punktów kod

41 123/405
41 112/A
41 118/405
41 12/307
41 57/A
40 131/405
40 63/A
40 10/307
40 85/A
40 35/307
39 134/405
39 33/307
39 23/307
39 93/A
39 133/405
39 11/307
39 50/309
38 113/A
38 111/A
38 102/A
38 114/A
37 139/405
37 65/A
37 16/307
36 122/405
36 58/A
36 72/A
36 42/309
36 105/A
36 48/309
36 110/A
35 64/A
35 49/309
35 24/307
35 39/309
34 89/A
34 36/309
33 69/A
33 71/A
33 37/309
33 20/307
32 68/A
31 40/309
31 109/A
31 62/A
31 87/A
30 14/307
30 18/307
30 76/A
29 95/A
29 13/307
27 21/307
27 79/A
25 107/A
25 117/405
24 26/307
0 135/405
0 127/405
0 82/A
0 77/A

Mundurki Licealne

Przymiarki mundurków licealnych odbędą się 7, 8 lipca od godziny 9-00 do 12-00.

Należność za mundurek w wysokości 140,00 pln ( marynarka i krawat ) proszę regulować w księgowości ( pokój 103 ).

Rekrutacja do Gimnazjum Dwujęzycznego. Uruchamiamy trzeci oddział.

W związku z otwarciem, za zgodą organu prowadzącego, trzeciego oddziału klasy pierwszej Gimnazjum Dwujęzycznego, przedstawiamy zaktualizowane listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz oczekujących. Reguły rekrutacyjne dostępne w zakładce “Rekrutacja” pozostają bez zmian. Kandydatów oczekujących na przyjęcie będziemy zapraszać do podjęcia nauki w Gimnazjum w miarę zwalnianych miejsc.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia

Wąsik Magdalena
Krzywiecka Anna
Pączek Mateusz
Gajek Pola
Socha Wojciech
Zacharz Michalina
Grabowski Mikołaj
Sołtys Michał
Szymik Anna
Jaśków Wiktoria
Jędrszczyk Julian
Wątrobski Maksymilian
Chmielewski Paweł
Słowik Emilia
Lorenc Zofia
Gruchot Hanna
Wites Zuzanna
Burzyński Michał
Tkacz Olivia
Rudzka Agnieszka
Krosta Emilia
Grabowy Maksymilian
Bartnik Antoni
Woźniak Dominik
Nalepka Aleksandra
Lazar Bartosz
Wołowczyk Weronika
Pacześna Julia
Kwiatek Emilia
Botor Mikołaj
Bieniek Ida
Sitek Antoni
Rymer Iwo
Pośpiech Weronika
Padkowska Aleksandra
Bąk Szymon
Kolano Marta
Szymura Martyna
Gortel Jędrzej
Frencek Katarzyna
Polanin Olga
Pisula Adam
Tomala Piotr
Knop Wojciech
Janiurek Pola
Sitek Zofia
Placek Maja
Więckowska Julia
Stach Martyna
Orłowska Małgorzata
Kania Martyna
Czapla Natalia
Tomas Martyna
Rajczyk Zofia
Gajdzinska Martyna
Grabowski Jakub
Pietras Zuzanna
Prochalski Jakub
Pachelski Kajetan
Koj Małgorzata
Haupt Zuzanna
Rybińska Zuzanna
Wasilewska Dominika
Łyniewski Jakub
Bomba Daniel
Kubiec Zuzanna
Kaszubska Emilia
Malujda Wiktoria
Wróblewski Filip
Uchnast Natalia
Sornowska Joanna
Kuczera Małgorzata
Grycman Mateusz
Klimek Marta
Przewoźnik Hanna
Zielińska Maja
Paniczek Magdalena
Gruszka Małgorzata
Blocher Kajetan
Rogóż Aurelia

Lista oczekujących

42 104/A
42 81/A
42 136/405
42 116/405
42 92/A
42 44/309
42 7/307
42 137/405
42 19/307
42 52/309
41 123/405
41 112/A
41 118/405
41 12/307
41 57/A
40 131/405
40 63/A
40 10/307
40 85/A
40 35/307
39 134/405
39 33/307
39 23/307
39 93/A
39 133/405
39 11/307
39 50/309
38 113/A
38 111/A
38 102/A
38 114/A
38 31/307
37 139/405
37 65/A
37 16/307
36 122/405
36 58/A
36 72/A
36 42/309
36 105/A
36 48/309
36 110/A
35 64/A
35 49/309
35 24/307
35 39/309
34 89/A
34 36/309
33 69/A
33 71/A
33 37/309
33 20/307
32 68/A
31 40/309
31 109/A
31 62/A
31 87/A
30 14/307
30 18/307
30 76/A
29 95/A
29 13/307
27 21/307
27 79/A
25 107/A
25 117/405
24 26/307
0 135/405
0 127/405
0 82/A
0 77/A

Informacja dotycząca rekrutacji do Gimnazjum Dwujęzycznego

W związku z zaistniałym błędem proceduralnym, polegającym na jednokrotnym odczytaniu tekstu w sali 309 podczas przeprowadzania egzaminu do Gimnazjum Dwujęzycznego, dokonano korekty wyników egzaminu poprzez przyznanie maksymalnej liczby punktów wszystkim kandydatom za zadanie nr 1, w którym błąd proceduralny został popełniony.
Nie zmieniło to pierwotnej grupy kandydatów do przyjęcia, a jednie zwiększyło ich ilość o osoby, które dzięki tej decyzji uzyskały minimum 46 punktów ( dolna granica kwalifikacji ).
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że proces rekrutacyjny przebiegać będzie zgodnie z przedstawionym Państwu terminarzem.
Osoby które w chwili obecnej nie są kandydatami do przyjęcia do gimnazjum ( uzyskały poniżej 46 punktów ) mogą zostać przyjęte po zwolnieniu miejsca przez kandydatów, którzy uzyskali 46 i więcej punktów. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności wynikającej z liczby zdobytych punktów.

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do
Gimnazjum Dwujęzycznego
w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie

Wąsik Magdalena
Krzywiecka Anna
Pączek Mateusz
Gajek Pola
Socha Wojciech
Zacharz Michalina
Grabowski Mikołaj
Sołtys Michał
Szymik Anna
Jaśków Wiktoria
Jędrszczyk Julian
Wątrobski Maksymilian
Chmielewski Paweł
Słowik Emilia
Lorenc Zofia
Gruchot Hanna
Wites Zuzanna
Burzyński Michał
Tkacz Olivia
Rudzka Agnieszka
Krosta Emilia
Grabowy Maksymilian
Bartnik Antoni
Woźniak Dominik
Nalepka Aleksandra
Lazar Bartosz
Wołowczyk Weronika
Pacześna Julia
Kwiatek Emilia
Botor Mikołaj
Bieniek Ida
Sitek Antoni
Rymer Iwo
Pośpiech Weronika
Padkowska Aleksandra
Bąk Szymon
Kolano Marta
Szymura Martyna
Gortel Jędrzej
Frencek Katarzyna
Polanin Olga
Pisula Adam
Tomala Piotr
Knop Wojciech
Janiurek Pola
Sitek Zofia
Placek Maja
Więckowska Julia
Stach Martyna
Orłowska Małgorzata
Kania Martyna
Czapla Natalia
Tomas Martyna
Rajczyk Zofia
Gajdzinska Martyna
Grabowski Jakub
Pietras Zuzanna
Prochalski Jakub
Pachelski Kajetan
Koj Małgorzata

Lista kandydatów oczekujących

liczba punktów kod

45 98/A
45 125/405
45 60/A
45 5/307
45 53/309
45 41/309
45 61/A
45 32/307
44 132/405
44 124/405
44 106/A
44 54/309
44 30/307
44 43/309
43 91/A
43 138/405
43 78/A
43 29/307
43 4/307
43 96/A
42 104/A
42 81/A
42 136/405
42 116/405
42 92/A
42 44/309
42 7/307
42 137/405
42 19/307
42 52/309
41 123/405
41 112/A
41 118/405
41 12/307
41 57/A
40 131/405
40 63/A
40 10/307
40 85/A
40 35/307
39 134/405
39 33/307
39 23/307
39 93/A
39 133/405
39 11/307
39 50/309
38 113/A
38 111/A
38 102/A
38 114/A
38 31/307
37 139/405
37 65/A
37 16/307
36 122/405
36 58/A
36 72/A
36 42/309
36 105/A
36 48/309
36 110/A
35 64/A
35 49/309
35 24/307
35 39/309
34 89/A
34 36/309
33 69/A
33 71/A
33 37/309
33 20/307
32 68/A
31 40/309
31 109/A
31 62/A
31 87/A
30 14/307
30 18/307
30 76/A
29 95/A
29 13/307
27 21/307
27 79/A
25 107/A
25 117/405
24 26/307
0 135/405
0 127/405
0 82/A
0 77/A

Rekrutacja Gimnazjum wyniki egzaminu

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do Gimnazjum Dwujęzycznego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Informujemy, że limit miejsc w dwóch oddziałach klas I wynosi 54.
Zgodnie z regulaminem kwalifikacji uczniów, do klas I Gimnazjum Dwujęzycznego przyjęto 13 laureatów konkursu Explore the Wor(l)d.

Lista osób przyjętych

103/A 56
128/405 53
28/307 52
59/A 52
8/307 51
97/A 51
119/405 51
56/A 50
66/A 50
130/405 50
3/307 49
6/307 49
27/307 49
51/309 49
129/405 49
1/307 48
2/307 48
75/A 48
83/A 48
86/A 48
88/A 48
99/A 48
100/A 48
34/307 47
45/309 47
47/309 47
84/A 47
101/A 47
120/405 47
9/307 46
15/307 46
22/307 46
25/307 46
38/309 46
55/309 46
70/A 46
74/A 46
108/A 46
115/A 46
126/405 46

Lista rezerwowa

32/307 45
80/A 45
94/A 45
121/405 45
17/307 44
46/309 44
73/A 44
90/A 44
98/A 44
5/307 43
60/A 43
125/405 43
41/309 42
53/309 42
54/309 42
91/A 42
104/A 42
106/A 42
124/405 42
132/405 42
4/307 41
29/307 41
30/307 41
61/A 41
78/A 41
81/A 41
138/405 41
7/307 40
44/309 40
92/A 40
96/A 40
112/A 40
116/405 40
123/405 40
136/405 40
10/307 39
19/307 39
43/309 39
63/A 39
131/405 39
137/405 39
12/307 38
33/307 38
35/307 38
52/309 38
85/A 38
118/405 38
134/405 38
23/307 37
57/A 37
58/A 36
93/A 36
102/A 36
111/A 36
113/A 36
122/405 36
139/405 36
11/307 35
65/A 35
133/405 35
31/307 34
42/309 34
50/309 34
72/A 34
114/A 34
16/307 33
48/309 33
49/309 33
64/A 33
69/A 33
89/A 33
105/A 33
20/307 32
24/307 32
37/309 32
71/A 32
110/A 32
68/A 31
39/309 31
40/309 31
67/A 31
14/307 30
36/309 30
18/307 29
62/A 28
109/A 28
13/307 27
76/A 27
87/A 27
95/A 27
21/307 26
79/A 25
26/307 24
107/A 24
117/405 22
77/A 0
82/A 0
127/405 0
135/405 0

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego “Explore The Wor(l)d” 2015

Na oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zapraszamy laureatów i wyróżnionych wraz z rodzicami 7 maja 2015 na godzinę 16.00 do Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy ul. Francuskiej 12.

Laureaci:
kod uczestnika wynik
82/309 54
36/A 51
55/308 51
13/A 50
70/309 49
87/405 49
22/A 48
71/309 48
76/309 48
31/A 47
32/A 47
83/309 47
6/A 46

Wyróżnienia:
kod uczestnika wynik
65/308 45
69/309 45
84/309 45
40/A 44
102/405 44
51/A 44

Pozostali uczestnicy:
kod uczestnika wynik
5/A 43
23/A 43
30/A 43
35/A 43
59/308 43
39/A 42
85/309 42
3/A 41
58/308 41
1/A 40
51/308 40
72/309 40
86/309 40
105/405 40
67/308 39
49/A 38
93/405 38
8/A 37
54/308 37
66/308 37
68/309 37
98/405 37
25/A 36
42/A 36
57/308 36
60/308 36
80/309 36
88/405 36
15/A 35
101/405 35
17/A 34
45/A 34
47/A 34
62/308 34
95/405 34
10/A 33
26/A 33
91/405 33
9/A 32
20/A 32
34/A 32
38/A 32
73/309 32
79/309 32
92/405 32
27/A 31
33/A 31
46/A 31
48/A 31
74/309 31
77/309 31
106/405 31
12/A 30
29/A 30
63/308 30
94/405 30
4/A 29
24/A 29
81/309 29
89/405 29
78/309 28
16/A 27
52/308 27
56/308 27
61/308 26
96/405 26
2/A 25
7/A 25
37/A 25
43/A 25
50/A 25
53/308 25
11/A 24
21/A 24
28/A 24
97/405 24
14/A 23
103/405 23
104/405 22
99/405 21
75/309 20
19/A 18
90/405 18
18/A nb
41/A nb
44/A nb
64/308 nb