Algorytmy genetyczne – akademicki wykład 11.02.2020

Zapraszam uczniów klas III realizujących zajęcia specjalizacyjne z biologii i fizyki na akademicki wykład prof. dr. hab. Ryszarda Białeckiego z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (kategoria akredytacyjna A+), członka Polskiej Akademii Nauk i absolwenta Słowaka

Termin i miejsce: 11 lutego 2020 r., Aula Krzemieniecka U I LO.

Tytuł wykładu: Podpatrujemy przyrodę w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań – algorytmy genetyczne.

 W trakcie wykładu Pan Profesor poda wzięte z codziennego życia przykłady optymalizacji działań człowieka. Następnie wprowadzi elementy genetyki w kontekście ewolucji gatunków. W dalszej części wykładu pokaże, jak te zasady znalazły zastosowanie w budowie algorytmów genetycznych, algorytmów roju i ścieżki mrówek. Na koniec Pan Profesor poda kilka przykładów zastosowania tych algorytmów w technice.

Dalszych informacji udzielać będą nauczyciele biologii i fizyki.