Wymiana ze szkołą w Holandii

14 uczniów i 3 nauczycieli UILO przebywa obecnie w Arnhem na zaproszenie społeczności Beekdal Lyceum. Jest to kontynuacja wymiany, której pierwsza część miała miejsce w Polsce w czerwcu tego roku. Nasz program obejmuje zwiedzanie Arnhem oraz Amsterdamu, poznanie szkoły, wspólne wypady na rowerach, a przede wszystkim nasi uczniowie mogą poznać życie swoich rówieśników oraz ich Rodzin. Po trzech dniach pobytu jesteśmy pełni wrażeń a jeszcze wiele przed nami, bo wracamy w sobotę 11 października. Pozdrawiamy z przyjaznej choć deszczowej Holandii.