Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne dla mieszkańców Chorzowa.

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla mieszkańców miasta Chorzowa. Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej, t.j.528zł. Wnioski należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie w terminie do 15 września 2019r.