18. Szkolna Wyprawa Geograficzna “Indie 2019” rusza dzisiaj

Dzisiaj, 11 lipca 2019 r. o godzinie 1200, po niemal dwuletnich przygotowaniach, wyruszy z Chorzowa XVIII Szkolna Wyprawa Geograficzna „Indie 2019”. W czasie ponad siedmiotygodniowego pobytu na subkontynencie 23-osobowa uczniów, absolwentów, nauczycieli chorzowskiego Słowaka przemierzy kilkanaście tysięcy kilometrów poznając zróżnicowanie przyrodniczo-geograficzne i społeczno kulturowe największej demokracji świata.

Młodzi podróżnicy stawiają przed sobą następujące cele:

 • poznanie środowiska przyrodniczo – geograficznego subkontynentu indyjskiego,
 • zapoznanie z kulturą i zróżnicowaniem religijnym,
 • prowadzenie obserwacji terenowych przyrodniczych i socjologicznych, stanowiących materiał dla późniejszych wykładów, odczytów, artykułów i sprawozdań,
 • rozwijanie poczucia tolerancji,
 • kreowanie postaw wolnych od szowinizmu, przesądów narodowych i religijnych uprzedzeń,
 • studium postaci Mahatmy Gandhiego w 150. Rocznicę urodzin,
 • kształtowanie umiejętności organizacyjnych,
 • naukę zachowania się w sytuacjach nietypowych,
 • zebranie materiału filmowego i fotograficznego dla celów popularyzatorsko – ekspozycyjnych,
 • zebranie eksponatów etnograficznych z przeznaczeniem muzealnym,
 • pracę w charakterze wolontariuszy w ośrodkach Sióstr Miłości w Kalkucie,
 • oddanie hołdu maharadżom indyjskim za ratunek i pomoc polskim dzieciom – uchodźcom w czasie II wojny światowej.

Licealiści ze Słowaka rozpoczną swą przygodę z Orientem w Mumbaju. Stamtąd skierują się na do Kolhapuru – Valivade pustynnego gdzie spotkają się z kawałkiem polskiej historii, miejscami gdzie przebywali polscy uchodźcy. Z Kolhapuru przez starozytne jaskinie Adźanty i Ellory, świątynie Khadźuraho przejadą do Kalkuty gdzie będą pracowali jako wolontariusze w ośrodkach dla cierpiących dzieci i dorosłych, prowadzonych przez kontynuatorki wielkiej misji Matki Teresy.
Młodzi podróżnicy udowodnią, że polską młodzież stać na bezinteresowne wspieranie biednych i cierpiących, co w naszym kraju nie jest jeszcze zjawiskiem powszechnym. Ich wolontariat, będzie jak mam nadzieję, przykładem dla rówieśników i wartościową wizytówką Polski dla mieszkańców tych regionów Azji, a także odwiedzających ją turystów z różnych zakątków Ziemi.
Drugi etap wyprawy rozpocznie się od pobytu w świętych miejscach buddystów – Bodhgayi i hindusów – Waranasi, zaś dalsza trasa będzie wiodła przez Amritsar, Srinagar w Kaszmirze aż do Ladakhu. Stamtąd słynnymi himalajskimi serpentynami zjadą do corbussieurowskiego Ćandigarhu.
Wyprawowe „ostatki” poświęcą pełnej mogolskich monumentów Agrze i Fatehpur Sikri, zaś ostatnie chwile w indyjskiej metropolii – Delhi. Powrót z wyprawy nastąpi 29 sierpnia.
Patronat nad tegorocznym przedsięwzięciem objęli: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Ambasador Republiki Indii w RP Tsewang Namgyal, Prezydent Miasta Chorzów Andrzej Kotala, Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek.

Uczestnicy wyprawy serdecznie dziękują wszystkim Patronom i Sponsorom, bez których serdecznego wsparcia nie udałoby się zorganizować niniejszego projektu edukacyjnego.

Zapraszamy na profil Facebookowy @pódź jadymy do Indii oraz stronę www.peneplena.pl. Tam również znajdziecie Państwo szerszą informację na temat Koła Geografów „Peneplena” w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.