1,5% podatku dla ambitnej młodzieży Słowaka

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka (KRS 0000025586), składając Państwu serdeczne podziękowania za ofiarne wspieranie pomysłów nauczycieli i młodzieży chorzowskiego Słowaka, mających na celu wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, uprzejmie prosi o przekazywanie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, 1,5% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, jaką SPS jest od 2007 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka powstało w 1995 r. Od wielu lat  liczne projekty edukacyjne dla naszych Licealistek i Licealistów. Było także współorganizatorem dziesiątek przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym (konkursy, olimpiady, wystawy, zawody sportowe, przeglądy itp.). Stowarzyszenie umożliwia udział młodzieży Słowaka w wolontariacie międzynarodowym. SPS wspiera również ambitną młodzież znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej, współorganizuje i funduje nagrody na różnego rodzaju konkursach i olimpiadach tematycznych. Podejmuje także szereg mniejszych inicjatyw, jak na przykład organizacja rocznikowych zjazdów absolwenckich.
W 2007 r., po zmianie statutu, sąd przyznał Stowarzyszeniu status organizacji pożytku publicznego. Statutowym celem tej pozarządowej organizacji jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej chorzowskich szkół. Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża przez prowadzenie działalności: edukacyjnej, wychowawczej, upowszechniania kultury, krajoznawstwa i wypoczynku, krzewienia kultury fizycznej i sportu, rozwijającej świadomość narodową i obywatelską, wydawniczej, współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Chorzów.
Od kilkunastu lat Stowarzyszenie wspiera młodzież znajdującą się w trudniejszej sytuacji. Środki na ten cel pochodziły z dobrowolnych składek nauczycieli a od 2015 roku do grona fundatorów stypendiów dla młodzieży dołączyli nasi Absolwenci.
Z góry dziękujemy za Państwa hojność i zaangażowanie we wszechstronny rozwój naszej młodzieży.

Życzymy wszystkiego dobrego.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka.