1 września rozpoczynamy rok szkolny w trybie stacjonarnym

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie,

we wtorek, po niemal półrocznej przerwie w stacjonarnej spotkamy się, by Hejnałem Miasta Chorzów zainaugurować  99. rok szkolny w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Uroczystość inauguracyjna rozpocznie się o godzinie 10.00 w Ogrodach Słowaka.

W okresie epidemicznym pobyt w szkole – wszystkie zajęcia i różne aktywności, odbywać się będą według specjalnych reguł, określonych w “Procedurze organizacji zajęć w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie od 1 września 2020 r. w związku z epidemią COVID-19“. Proszę o zapoznanie się z zasadami postępowania i przestrzeganie ich dla naszego wspólnego dobra i bezpieczeństwa osób, z którymi spotykamy się na co dzień. Procedury powstały w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, rekomendacje zespołu ds. COVID-19 przy Polskiej Akademii Nauk, wytyczne Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej oraz doświadczenia innych państw w zwalczaniu epidemii. Zostały skonsultowane z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Radą Rodziców, a zawarte w nich rozwiązania uzyskały akceptację zarówno Sanepidu, jak i Rodziców. Procedury będą podlegać aktualizacji zależnie od sytuacji epidemiologicznej.

W przyszłym roku szkolnym do Słowaka uczęszczać będzie około 635 uczniów, zamieszkujących 30 miejscowości, położonych na obszarze 20 powiatów województwa śląskiego. W związku z powyższym a także faktem niemożności zapewnienia 1,5 metrowego dystansu na części zajęć oraz w strefach wspólnych (duża ilość uczniów to m.in. efekt podwójnego naboru uczniów w 2019 r. – 10 klas drugich liceum), niedawnymi powrotami z wakacji, rok szkolny rozpoczniemy w maseczkach zasłaniających usta i nos. Mam nadzieję, że elastyczna procedura pozwoli na zmniejszanie obostrzeń w miarę upływu czasu.

Proszę Was o dochowanie zasad higieny w trudnym dla nas wszystkich okresie, ale także o dobry humor, uśmiech i dużą dawkę optymizmu. Uczniów klas drugich liceum czteroletniego informuję o dalszych pracach nad tygodniowym planem lekcji i jego korektą. Mam nadzieję, że uda się go poprawić, choć z racji podwójnego naboru w związku z reformą edukacji, zbyt późną publikacją podręczników (prawie pół roku po ogłoszeniu oferty szkół), nie będzie to łatwą sprawą.

Całej społeczności Słowaka życzę zdrowia, dobrej fizycznej i psychicznej kondycji w nowym roku szkolnym, Licealistom – efektywnej i oby nie zdalnej nauki, zwieńczonej sukcesami w olimpiadach, konkursach i zawodach. Uczniom klas pierwszych gratuluję wyników rekrutacji i serdecznie witam w Słowaku. Profesorom życzę dobrego zdrowia i radości z pracy, którą z pasją wykonujecie w godzinach i poza godzinami pracy z młodzieżą.

Przemysław Fabjański