Zajęcia z profilaktyki uzależnień dla klas I LO.

W ramach realizacji programu wychowawczego szkoły zostaną przeprowadzone w klasach I zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień. Zajęcia poprowadzi p. Martyna Grzela – pracownik Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym wg następującego harmonogramu :
klasa I C – 27.10.2015 r. g. 9.25 – 11.05
klasa I D- 27.10.2015 r. g. 11.25 – 13.15
klasa I B 12.11.2015 r. g. 9.25 – 11.05
klasa I A 18.11.2015 r. g. 9.25 – 11.05.