Wypożyczenia i zwroty

Drodzy uczniowie.

W rozpoczętym dziś tygodniu wypożyczenia i zwroty książek w Bibliotece Szkolnej będą możliwe w czwartek i piątek w godz. 9-1600 (oczywiście po dostosowaniu się do obostrzeń związanych z profilaktyką i zapobieganiem rozpowszechniania się COVID-19).
Jednocześnie przypominamy o możliwości rezerwowania książek za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej szkoły programu bibliotecznego MOL NET+ oraz prosimy o zachowanie rozsądku w kwestii ewentualnych wypożyczeń. Wszelka nieterminowość w zakresie zwrotów książek związana z przejściem na zdalny system nauczania jest automatycznie usprawiedliwiana.