WOŚP – oświadczenia.

Proszę o odbiór oświadczeń na WOŚP, które muszą po podpisaniu przez rodziców bezzwłocznie do mnie wrócić. Oświadczenia są przekazane szefowi sztabu, a następnie wysyłane do Warszawy. Proszę o poważne potraktowanie sprawy, gdyż nie wywiązanie się terminowe, tj. do wtorku będzie oznaczało rezygnację wolontariusza z udziału w WOŚP.