WAŻNA INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

Uczniów zdających egzamin maturalny z przedmiotu informatyka zapraszam w czwartek dnia 10 maja br. na godzinę 1210 w celu sprawdzenia konfiguracji stacji roboczych.

Wojciech Kwaśny