Test diagnostyczny dla przyszłych specjalizacji CAMBRIDGE

Ze względu na dużą liczbę uczniów klas pierwszych (trzyletnie liceum) deklarujących udział w specjalizacji CAMBRIDGE (107 osób) we wtorek – 3 marca, w auli szkolnej, odbędzie się test poziomujący dla wszystkich zadeklarowanych osób. W roku szkolnym 2020/2021 utworzone zostaną 3 grupy specjalizacyjne o tym profilu, więc obecność na teście jest obowiązkowa. Testy będą miały miejsce według następującego harmonogramu:

  • Klasy 1a i 1d: 7.35.
  • Klasa 1b i 1e: 8.30. Ze względu na konkurs FOX, spotykamy się w sali 307. Uczniowie tych klas biorący udział w konkursie FOX – przystępują do testu o 11.25 z klasą 1c.
  • Klasy 1c: 11.25

Z testu zwolnieni są tylko uczniowie już posiadający certyfikaty ESOL: B2 First (FCE) i C1 Advanced (CAE). Proszę o przyniesienie kopii certyfikatu do auli przed testem.

Uczniowie wyjeżdżający  na Puchar Słowaka i nieobecni we wtorek mogą przystąpić do testu w środę o 11.25 (Aula Krzemieniecka)