Święto Niepodległości

„Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.”
/Ignacy Krasicki/

W dniu Święta Niepodległości składam Szanownym Profesorom – byłym i obecnym, Pracownikom, Uczniom, Absolwentom, Rodzicom, naszym Darczyńcom i Przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia. Życzę wolności, wzajemnego szacunku, równości w różnorodności, praworządności i wynikającego z niej poczucia bezpieczeństwa. Życzę byśmy podróżując po Europie i świecie mogli zawsze czuć się dumni z bycia obywatelami Rzeczypospolitej. W trudnym czasie epidemii życzę całej społeczności Słowaka dobrego zdrowia, nadziei i społecznej solidarności.

Przemysław Fabjański

 

Gazetka “Biegu niepodległości”