Sukces Naszego Absolwenta

Adam Szeligowski, absolwent Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, otrzymał Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu. Wyróżnienie wręczył Jego Magnificencja Rektor UAM prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Senatu Uniwersytetu.

Studiując na Wydziale Anglistyki, Adam Szeligowski był osobą regularnie współpracującą z Radą Samorządu Studentów Wydziału, jej pełnomocnikiem ds. prawnych oraz członkiem Komisji Prawnej Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu.

Będąc uczniem AZSO został laureatem XXXVII Olimpiady Języka Angielskiego w roku akademickim 2012/13.