Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 2020

Decyzją Kuratorium Oświaty w Katowicach dwoje uczniów naszej szkoły: Anna Krzywiecka z klasy 3 C oraz uczeń klasy 2D/IV Wojciech Kowalczyk zostało uhonorowanych w tym roku szkolnym stypendium Prezesa Rady Ministrów. Nagrodę taką przyznaje się uczniom szczególnie uzdolnionym, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Gratulujemy!