Aktualności

Dzień Otwarty Neofilologii

Dnia 4 marca 2015 grupa uczniów naszej szkoły będzie uczestniczyć w dniu otwartym neofilologii Uniwersytetu Śląskiego oraz w grze ‘Odkryj fantastyczne światy’.
W programie oprócz gry również informacje na temat rekrutacji na specjalności studiów prowadzonych przez Wydział Filologiczny UŚ, prezentacja studenckich kół naukowych i organizacji studenckich, a dla nauczycieli warsztaty metodyczne.

Konkurs Języka Angielskiego FOX

We wtorek 3 marca odbędzie się konkurs języka angielskiego FOX.
Zapraszamy uczestników o godzinie 7.40., początek konkursu punktualnie o 8.00.
Uczniowie proszeni są o przyjście do następujących sal:
sala 307: klasy 1gdc, 2gda, 3gda
sala 405: klasy 1gda, 2gdb, 2gdc, 2d
Aula Krzemieniecka: klasy 1gdb, 3gdb, 1c, 2a, 2c

Proszę, nie zapomnijcie o czarnym długopisie!

PRÓBNA MATURA Z BIOLOGII

11 marca odbędzie się pierwszy z trzech wewnątrzszkolnych próbnych egzaminów maturalnych z biologii.
Szczegóły dotyczące godzin egzaminu oraz wymaganych wiadomości i umiejętności zostały podane przez nauczycieli prowadzących specjalizacje.
Kolejny próbny egzamin zaplanowany został na środę 1 kwietnia.

Wyniki Olimpiady Wiedzy o Prawie

Komitet Okręgowy w Chorzowie, Olimpiady Wiedzy o Prawie, stwierdza, że w eliminacjach okręgowych wzięło udział sześciu uczestników z trzech szkół.
Do Finału Ogólnopolskiego zakwalifikowani zostali:
1 Szpak Andrzej 47 pkt
2 Mendak Robert 42 pkt
3 Magiera Filip 42 pkt
4 Marcol Damian 41 pkt

Wyniki pozostałych uczestników:
Starczewska Wiktoria 40 pkt
Budzyn Kinga 28 pkt

Gratulacje

Gimnazjum Dwujęzyczne zaprasza

Zapraszając absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w bezobwodowym Gimnazjum Dwujęzycznym w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie podaję informację o sukcesach naszych gimnazjalistów, plasujących ich w czołówce krajowej i wojewódzkiej. Gimnazjum zostało założone 1.09.2007 r. W latach 2008-2014 nasi uczniowie zdobyli łącznie 110 tytułów laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz 82 tytuły finalisty tychże konkursów z takich dziedzin wiedzy jak: język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie. Udziałem Gimnazjalistów Słowaka jest również 5 tytułów laureata i 6 finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych gimnazjalistów (matematyka, informatyka) oraz 1 tytuł laureata (I m. w Polsce) i 1 tytuł finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej dla licealistów (j. polski, j. francuski). Absolwenci Gimnazjum Dwujęzycznego, kontynuujący naukę w I LO im. J. Słowackiego zdobyli już jako uczniowie Liceum 14 tytułów laureata bądź finalisty olimpiady przedmiotowe. Oczywiście pod koniec roku szkolnego 2014/2015 wszystkie z podanych wyżej wartości zwiększą się.
Kandydatom do Gimnazjum życzę osiągania podobnych sukcesów.

Słowak w Klubie Szkół UNICEF

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Każdego roku harmonogram prac ulega zmianie – raz UNICEF zaprasza do uczczenia ważnych dni międzynarodowych, innym razem proponuje organizację w szkole specjalnych wydarzeń. Od 1953 roku działaniom United Nations International Children’s Emergency Fund (Fundusuz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci) przyświeca ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej, co jest zbieżne z misją chorzowskiego Słowaka.
Szkolnymi koordynatorami są:
– Pani Monika Domogała – projekty krajowe,
– Pan Przemysław Fabjański – projekty międzynarodowe.