Informacja o konkursach z przedmiotu fizyka

Pracownia Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach zaprasza uczniów do udziału w konkursach i konferencjach naukowych, które są drogą do Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców 2016. Prosimy o zapoznanie się z regulaminami tych konkursów. Szczegóły dotyczące konkursów znajdują się na stronie fizyka.slowacki.edu.pl