Egzaminy CAMBRIDGE w sesji letniej

Zgodnie z ogłoszonym przez British Council kalendarzem egzaminów, istnieje możliwość zdawania egzaminów: B2 First (FCE)  i C1 Advanced (CAE) w sesji letniej. Rejestracji należy dokonać w formie elektronicznej, stąd dane osobowe (imię/imiona – zgodne z danymi w dowodzie osobistym/paszporcie, data i miejsce urodzenia, oraz numer telefonu i adres mailowy) proszę o przesłanie Librusem do końca maja! Będzie to rejestracja grupowa, z zachowaniem zniżki wynikającej z udziału w programie Addvantage, jednak egzaminy nie zostaną przeprowadzone u nas w szkole. Miejsce egzaminu, jak i dokładne godziny egzaminów pisemnych i ustnych zostaną przesłane osobom zarejestrowanym na podany adres mailowy. Możliwe są do wyboru dwie sesje egzaminacyjne dla każdego egzaminu: WAŻNE by w wiadomości przesłanej Librusem wyraźnie zaznaczyć, w której sesji chcemy wziąć udział.

B2 First (FCE): 30.07 i 27.08 (egzaminy pisemne)

C1 Advanced (CAE): 11.07 i 28.08 (egzaminy pisemne)

Opłata egzaminacyjna regulowana będzie w formie przelewu bezpośrednio na konto fundacji British Council: 575 PLN (B2) i 605 PLN (C1). Termin wniesienia opłaty mija w czerwcu.

Czekam na wiadomości od Was – Bożena Baryła