Badania przesiewowe dla dzieci i młodzieży w wieku 3-17 lat.

W dniach 18-20 września 2018 roku w rusza kolejna wspólna akcja Fundacji ISKIERKA i Fundacji Nasze Dzieci: „Profilaktyka jest OK!” w ramach której zapraszamy osoby zainteresowane na bezpłatne badania przesiewowe USG w obrębie jamy brzusznej oraz pachwin dla dzieci i młodzieży w wieku 3-17 lat. Badania przeprowadzone będą w Przedszkolu nr 29 w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej 61 w godzinach 9:00-17:00. W ramach akcji przebadanych zostanie 250 dzieci. Ilość miejsc ograniczona a decyduje kolejność zgłoszeń.

„U większości dzieci, u których stwierdza się nowotwory w obrębie jamy brzusznej, proces nowotworowy jest z reguły bardzo zaawansowany, często z przerzutami do innych regionów ciała. Większość z tych pacjentów nie miała nigdy wcześniej wykonywanego badania ultrasonograficznego jamy brzusznej. Środowisko polskich onkologów dziecięcych od wielu lat sugeruje włączenie badania USG brzucha do badań profilaktycznych wykonywanych u wszystkich dzieci. Niestety nadal nie ma na to publicznych pieniędzy. Ponadto profilaktyczne badanie USG brzucha pozwoliłoby na wczesne wykrycie wad rozwojowych, do tej pory niemych klinicznie i wdrożenie właściwego postępowania leczniczego” – tak o znaczeniu akcji mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Mamy tym samym nadzieję, że poprzez wspólną akcję przyczynimy się do wzrostu świadomości w zakresie znaczenia profilaktyki nowotworowej u dzieci. Badania będą przeprowadzana przez doświadczonych lekarzy diagnostów z Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej SP ZOZ zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Zgłoszenia prosimy kierować poprzez FORMULARZ.

Pytania/dodatkowe informacje: Michał Stanisławski, tel. 609 574 984, e-mail: profilaktykaOK@fundacjaiskierka.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Fundacja ISKIERKA jest polską organizacją pożytku publicznego zajmującą się od 2006 roku budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Fundacja opiekuje się ponad 500 dziećmi leczącymi się głownie w specjalistycznych ośrodkach na w Katowicach, Chorzowie i Zabrzu a także w Rzeszowie. Realizuje projekty ogólnopolskie i prowadzi pomoc finansową dla dzieci również leczonych w innych ośrodkach w Polsce i za granicą.

https://www.youtube.com/watch?v=YxfXhNk65_Y&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=8n8Aj-G7NVQ

Fundacja ISKIERKA, 02 – 047 Warszawa, ul. Adama Pługa ½

Biuro: 41-500 Chorzów, ul. Urbanowicza 19, tel./fax: 32/ 241 26 65

www.fundacjaiskierka.pl