Z radością witam Was w Liceum, które jest nie tylko miejscem pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, ale przede wszystkim miejscem nauki, poszukiwań i edukacyjnej przygody dla uczniów. Witam Was w szkole, która jest naszą pasją. Pozwólcie, krótko ją opiszę.

Każda szkoła jest miejscem nauki, wiele spośród nich pozwala zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie, nieco mniej daje możliwość rozwijania swoich pasji, a pewnie jeszcze mniej pozwala rozwijać w nas człowieczeństwo. W oczach moich, wielu uczniów, Absolwentów, byłych i obecnych nauczycieli, Słowak jest właśnie taką szkołą pozwalającą na skuteczna realizację wielu edukacyjnych celów.

Choć nie jesteśmy wolni od przywar, próbujemy – każdy z członków naszej społeczności, na swój niepowtarzalny sposób – dążyć do ideału.

Tym ideałem nie jest człowiek z tytułem laureata przedmiotowej olimpiady, czy też uczeń ze średnią 5,0; nie jest nim także człowiek z niebotyczną górą pieniędzy. Ideałem jest – Człowiek, czyli istota wolna, kierująca się dobrem drugiego człowieka. Właśnie dlatego w Słowaku kształtujemy postawę poszanowania dla każdej tradycji i odmienności, kulturę osobistą i twórcze podchodzenie do problemów, postawę otwartą na Innego.

To właśnie dlatego mówimy o sobie, że jesteśmy rodziną – Rodziną Słowaka. i do tej Rodziny chcę Was zaprosić.

Przemysław Fabjański