Chorzowski „Słowak” słynie z artystycznej duszy. Wielobarwność i szeroki wachlarz działań można zakwalifikować do wielu dziedzin kultury i sztuki. Teatralno-muzyczną scenę i bogaty repertuar oferuje od wielu lat prowadzona w szkole „Kawiarenka Literacka”, a w dobry nastrój społeczność „Słowaka” zawsze wprowadzał uczniowski „Kabaret na ¾”. Niemniej jednak są przedmioty, które ściśle realizują podstawę programową z muzyki, zajęć artystycznych i wiedzy o kulturze. Te dwa ostatnie przedmioty ze względu na reformę edukacji odchodzą do historii, a w nowym roku szkolnym 2021/2022 w klasie pierwszej realizowany będzie przedmiot muzyka. Rozszerzeniem wiedzy z lekcji muzyki jak i plastyki jest organizowana od przeszło 40 lat ogólnopolska Olimpiada Artystyczna w dwóch sekcjach: historii muzyki i historii sztuki. W tej dziedzinie nasze liceum może poszczycić się wieloma laureatami i finalistami. W trakcie zajęć szkolnych organizowane są plenery malarskie, wystawy prac uczniów, spotkania autorskie. Jednak największe emocje budzą koncerty i występy muzyczne uczniów. Od 2019 jest zrealizowany pilotażowy program #grajmywszkole, do którego nasza szkoła została zakwalifikowana i dzięki, niemu otrzymaliśmy dofinansowanie na wyposażenie pracowni muzycznej w instrumenty. Dzięki pokazom i koncertom młodzież, nauczyciele i rodzice znowu mają okazję bycia razem. Sam koncert lub chociażby próba zespołu budzi duże zainteresowanie młodzieży i pokazuje jeden ze sposobów spędzenia wolnego czasu.

Nasi uczniowie w wielu przypadkach godzą naukę w Słowaku z edukacja muzyczną w położonej vis a vis szkoły, świetnej Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. G. Fitelberga.

Danuta Jeziorowska