Śladem prestiżowych szkół i uczelni, Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie dysponuje własnym funduszem stypendialnym, skierowanym na wspieranie edukacji naszej młodzieży. Fundusz powstał z inicjatywy nauczycieli, którzy wraz z absolwentami Słowaka są darczyńcami, dokonując comiesięcznych wpłat. Wpłaty gromadzone są na koncie Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka – organizacji pożytku publicznego (KRS 0000025586). W roku sprawozdawczym 2019 wypłacono stypendia uczniowskie w łącznej wysokości 15.650 zł. Stowarzyszenie wspiera także przeróżne aktywności naszych uczniów, jak chociażby wyjazdy na konferencje naukowe, olimpiady, seminaria itp.

Regulamin funduszu stypendialnego znajduje się na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka.

Przemysław Fabjański