Religia w “Słowaku” odgrywa bardzo szczególną rolę, choć nie jest to przedmiot najważniejszy, ale niezastąpiony. Każdy człowiek, zwłaszcza młody, szuka swojego miejsca na świecie, odpowiedzi na fundamentalne pytania i sposobu aby poszerzać horyzonty. Odkrywa wtedy mniejszą lub większą potrzebę duchowości. Jako katecheci w naszej szkole staramy się odpowiedzieć na tę głęboką potrzebę naszych uczniów.

Wykorzystujemy do tego wszystkie dostępne środki i możliwości – najnowsze książki, czasopisma, filmy, programy i publikacje multimedialne, poparte doświadczeniem wieloletniej pracy z młodzieżą, przynoszą konkretne efekty.

Mamy świetnie wyposażoną salę katechetyczną.

Nasi uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, na czele z Olimpiadą Teologii Katolickiej, w której co roku zajmują miejsca w pierwszej dziesiątce w diecezji, a często są finalistami.

Zajęcia nie ograniczają się do szkolnych murów. Młodzież bierze udział w spotkaniach, warsztatach i rekolekcjach wyjazdowych, które pomagają w sposób aktywny i przeżyciowy pogłębić wiedzę zdobytą podczas lekcji.

Dokładamy wszelkich starań, aby ukazać prawdziwy cel religii, którym jest łączenie ludzi i pomaganie w odkrywaniu dobra w sobie i wokół siebie, niezależnie od poglądów czy wyznawanej wiary.

Szymon Kos