Język polski to jeden z przedmiotów, który rozsławia imię naszej Szkoły nie tylko osiągnięciami olimpijskimi, dydaktycznymi ale również szeroką działalnością kulturotwórczą. Nauczanie tego przedmiotu odbywa się w trzech klasopracowniach. Każda z nich jest przestrzenią dydaktyczną charakteryzującą zainteresowania nauczyciela i tworzy specyficzny klimat.

Dodatkowo polonistyczną ofertę edukacyjną poszerza możliwość uczestniczenia od drugiej klasy w warsztatach polonistycznych:

Każdy z nauczycieli prowadzi koła zainteresowań oraz zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia przygotowujące do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego i Olimpiadzie Filozoficznej. Polonistyczna edukacja w Słowaku daje możliwość startu i sięgania po laury olimpijskie i konkursowe w takich dziedzinach jak literatura, film, poezja śpiewana i szeroko rozumiana kultura języka polskiego. Przykładem z ostatnich dwóch lat mogą być sukcesy wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe  Karoliny Gonet (poezja śpiewana), Zuzanny Śliwińskiej, Dominika Wołowczyka i Kacpra Łukowicza (literatura).

Wzbogaceniem nauczania języka polskiego są autorskie, realizowane przez polonistów projekty: wycieczki przedmiotowe, syntezy maturalne w polonistycznych plenerach i polonistyczne wędrowania szlakami twórców literatury polskiej i ich dzieł.

Jedną z pereł w koronie zajęć pozalekcyjnych naszej szkoły jest działająca od 1985/6 roku Kawiarenka Literacka, dzięki której „młodzi artyści Słowaka” mają okazję pisać, komponować i realizować swoje teatralne projekty i pomysły. Zwieńczeniem zajęć Kawiarenki są szkolne koncerty i gościnne występy na deskach Teatru Śląskiego, Teatru Rozrywki i poza granicami kraju, niosące misję polskiego słowa w środowiskach polonijnych na Zaolziu, Ukrainie i Litwie.

Rodzina Słowaka wychowała i wykształciła wielu przedstawicieli współczesnego świata polskiej kultury. Pośród absolwentów – humanistów warto wspomnieć nazwiska aktorów scen warszawskich: Wojciecha Machnickiego i Bartosza Gelnera, pisarzy i publicystów: Anny Dziewit-Meller, Marty Matyszczak, Marcina Grygiera, Michała Łukowicza. Z naszą szkołą związany był również Wojciech Kuczok. W przestrzeni kultury internetowej zaznacza swoją obecność Maciej Dąbrowski.

Z polskimi mediami związani są Ewa Lipowicz, Daria Druzgała, Jarosław Budnik i Antoni Trzmiel.

Wśród wychowanków Słowaka pojawili się absolwenci, którzy łączą pasje zawodowe (medycyna, prawo, architektura, ekonomia) z aktywną twórczością kulturową wpisaną w historię i współczesne życie naszej szkoły. Są nimi bardowie Kawiarenki Literackiej z Krzysztofem Domogałą – kompozytorem hymnu Słowaka na czele.

Polonistyka Uniwersytetu Śląskiego może poszczycić się młodą kadrą naukową z rodowodem Słowaka w osobach profesorów i doktorów filologii polskiej:  Aliny Świeściak-Fast, Piotra Bogaleckiego, P. Ryszarda Knapka.

Poloniści Słowaka ściśle współpracują z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Efektem tych wszystkich działań jest kolejny sukces – Bruno Mostowy – nasz tegoroczny maturzysta, wygrał ogólnopolska Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego.

Andrzej Król