Nauka podstaw przedsiębiorczości oparta jest na założeniu, że każdy myślący człowiek powinien dowiedzieć się, w jakim zakresie i w jaki sposób uwarunkowania ekonomiczne i społeczne wpływają na jego życie i decyzje. Nie uczynimy nikogo przedsiębiorcą – to stanie się lub nie – w zależności od okoliczności życia każdego z absolwentów. Możemy jednak kształtować umiejętności i postawy przedsiębiorcze i kreatywne oraz uczyć praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej gospodarowania własnymi zasobami.

Ucząc podstaw przedsiębiorczości :

Podstawy przedsiębiorczości to przedmiot uniwersalny i interdyscyplinarny, co stwarza największą możliwość sprawdzenia się w różnorakich olimpiadach, konkursach i zawodach związanych z ekonomią, zarządzaniem, przedsiębiorczością, psychologią czy naukami społecznymi.

W ciągu ostatnich lat nasi uczniowie z sukcesami startowali w olimpiadach, debatach oksfordzkich, konkursach typu “Zwolnieni z teorii”, zawody ekonomiczne SGH i współdziałali przy ciekawych akcjach AISEC “Enter Your Future” (półroczne zajęcia z studentami z zagranicy).

Współprowadzący zajęcia pp – wicedyrektor Janusz Dubiel ukończył trzy kierunki związane z nauką przedmiotu: Zarządzanie, Doradztwo Zawodowe oraz Master of Business Administration i chętnie dzieli się swoim doświadczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Janusz Dubiel