Każdy uczeń, który wybiera język niemiecki uczy się go przez cztery lata pobytu w Słowaku w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Ponieważ jest to drugi język obcy, nie ma możliwości wyboru specjalizacji z tego przedmiotu. Zależnie od poziomu zaawansowania grupy są początkujące lub kontynuacyjne. Nauka prowadzi do poziomu, który w Nowej Podstawie Programowej jest określony jako B1, jednak wielu z naszych uczniów, szczególnie tych kontynuujących naukę niemieckiego po szkole podstawowej znacznie go przekracza.

Znajomość drugiego języka obcego jest w dzisiejszych czasach absolutną oczywistością, bez niego trudno sobie wyobrazić przyszłość absolwenta na rynku pracy. Język niemiecki jest bardzo popularnym wyborem, co spowodowane jest zarówno faktem, że wielu uczniów kontynuuje go po szkole podstawowej. Również liczne kontakty biznesowe firm na Śląsku z krajami obszaru niemieckojęzycznego mają na to wpływ – wielu pracodawców szuka pracowników ze znajomością niemieckiego. Na wybór tego języka wpływają również powiązania rodzinne Ślązaków, którzy często mają krewnych za naszą zachodnią granicą.

Nauka języka niemieckiego w Słowaku odbywa się w nowoczesnej klasopracowni dysponującej tablicą multimedialną, pozwalającą nam wykorzystać dobrodziejstwa płynące z bogatej obudowy naszych podręczników. Dzięki zastosowaniu w czasie lekcji filmów, plików muzycznych, prezentacji, quizów a także licznych materiałów z Internetu możemy uatrakcyjnić nasze spotkania zgodnie z wymaganiami współczesnego świata.

Od lat nasi uczniowie z sukcesem zdają maturę podstawową i rozszerzoną z języka niemieckiego. Zeszłoroczni abiturienci osiągnęli wynik 130% średniej krajowej.

Uczniowie reprezentują szkołę w ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego, Ogólnopolskim Konkursie Turbolandeskunde, Śląskim Konkursie Języka Niemieckiego i licznych drobniejszych konkursach, osiągając świetne wyniki i zdobywając nagrody.

Uczniowie, których znajomość języka niemieckiego przekracza podstawę programową, mają szansę pogłębiać swoje wiadomości podczas zajęć indywidualnych. Uczniowie przygotowujący się do matury spotykają się z nauczycielami na dodatkowych zajęciach, szkoląc typowe kompetencje maturalne.

Ale nauka języka niemieckiego nie odbywa się wyłącznie w murach Słowaka. Od 15 lat współpracujemy ze szkołą partnerską Gymnasium an der Stenner w Iserlohn, organizując rokrocznie wymiany młodzieży, współfinansowane w większości przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Urząd Miasta Chorzów. Wyjeżdżamy na wycieczki do krajów niemieckojęzycznych. Bierzemy udział w cyklicznych lekcjach otwartych, wykładach i zajęciach w ramach współpracy szkół, organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Uczestniczymy w Tygodniu Kina Niemieckiego, organizowanym każdej jesieni przez Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec i Goethe Institut.

Absolwenci kontynuują naukę języka niemieckiego na uczelniach wyższych w ramach lektoratu, podejmują studia filologiczne, studiują w Niemczech lub Austrii – w ramach programów stypendialnych przez jeden – dwa semestry, albo odbywając tam całe studia.

Wielu absolwentów podkreśla, że w dorosłym życiu język niemiecki jest ważną kartą przetargową w rozmowach o pracę, poszukiwaniu miejsc praktyk czy jeszcze na studiach możliwości wyjazdu na stypendia zagraniczne finansowane przez Unie Europejską.

Marlena Sopolska