Od wielu lat język francuski, tak powszechnie używany w wielu częściach świata, jest jednym z atrybutów naszej szkoły.

Nauka języka francuskiego daje naszym uczniom wyjątkową przewagę ze względu na społeczne, stereotypowe i nieprawdziwe przekonanie o mniejszej przydatności tego języka. Pasjonaci tego przedmiotu podejmują studia językowe we Francji i w Polsce, a z racji dużego zapotrzebowania, rynek pracy w instytucjach europejskich i światowych korporacjach stoi przed nimi otworem.

Francja jest pierwszym krajem, z którym nawiązaliśmy owocną współpracę realizując, między innymi, projekty finansowane przez Unię Europejską. Obecnie nawiązujemy współpracę ze szkołą w Meksyku.

Uczniowie uczący się języka francuskiego mają do dyspozycji multimedialną pracownię przedmiotową.

Lilianna Myszka