Nauczanie języka angielskiego i popularyzowanie wiedzy o kulturze krajów anglosaskich jest nierozerwalnie związane ze Słowakiem. Dlatego język angielski od wielu lat jest językiem wiodącym w naszej szkole, uczą się go wszyscy, a liczni uczniowie wybierają angielski jako przedmiot rozszerzony. Szczególnym powodzeniem wśród uczniów o najwyższym stopniu zaawansowania cieszą się specjalizacje Cambridge, które nie tylko pozwalają szlifować język, ale przygotowują chętnych uczniów do zdawania egzaminów z British Council – FCE, CAE i CPE. Nasi uczniowie, nie tylko ci uczący się na zajęciach specjalizacyjnych, zdają maturę (najczęściej rozszerzoną) z rewelacyjnymi wynikami (często ponad 200% średniego krajowego wyniku). Później wykorzystują znajomość języka studiując za granicą. Możemy poszczycić się laureatami i finalistami Olimpiady Języka Angielskiego, a w wielu konkursach ogólnopolskich i rejonowych nasi uczniowie często sięgają po zwycięstwo.

To co także wyróżnia nauczanie angielskiego w naszej szkole, to aspekt praktyczny. Angliści co roku organizują wyjazdy do krajów anglojęzycznych, gdzie uczniowie mają szansę sprawdzić się w komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka, a przy okazji prowadzone są zajęcia na metodą projektu, podczas których grupy uczniów przygotowują w języku angielskim informacje i ciekawostki na tematy związane z odwiedzanymi miejscami – zarówno pod kątem kultury jak i geografii czy też historii. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również wieloletnia wymiana ze szkołą w Walencji (Hiszpania), podczas której głównym językiem komunikacji jest angielski i nowa wymiana ze szkołą w Arnhem (Niderlandy).

Język angielski otwiera naszym uczniom okno na świat, uczy ich rozumienia innych, otwartego spojrzenia na ludzi. Zespół nauczycieli języka angielskiego stara się umożliwiać młodym ludziom realizować ich pasje – zapraszamy gości z wykładami i warsztatami w języku angielskim, wspieramy inicjatywy uczniów, jak np. gazetki obcojęzyczne, organizację Dnia Języków, Święta Dziękczynienia, Dnia Świętego Patryka, udział w kołach olimpijskich, wyjścia na przedstawienia angielskojęzyczne, udział w różnego rodzaju konkursach i spotkaniach.

Te dodatkowe zajęcia oraz szkolne wyprawy geograficzne do Azji, Ameryki Północnej, Afryki służą wyposażeniu naszych uczniów w umiejętności pozwalające na porozumiewanie się w najważniejszym światowym języku, podejmowanie studiów wyższych w Wielkiej Brytanii i krajach Unii Europejskiej, swobodne poruszanie się naszych absolwentów na światowych rynkach pracy.

Zapraszamy do nas, a przekonacie się, że nauka języka to oczywiście wysiłek, ale i dużo radości.

Iwona Mucharska