Zajęcia z przedmiotu informatyka prowadzone są na dwóch poziomach: obowiązkowym – wynikającym z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozszerzonym – realizowanym zgodnie z autorskim programem nauczania. Zajęcia na poziomie rozszerzonym obejmują: zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego, bazy danych, programowanie w języku Python, programowanie w języku Visual Basic for Applications oraz elementy sieci komputerowych w tym: fizyczne podstawy transportu danych, modele sieciowe, adresowanie w sieciach komputerowych. Uczniowie mają możliwość samodzielnej konstrukcji i konfigurowania elementów sieci komputerowych. Do dyspozycji młodzieży mamy jedną z najnowocześniejszych pracowni multimedialnych z dużym ekranem oraz drukarkę 3D. Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie dysponuje szybkim, szerokopasmowym łączem umożliwiającym naukę online oraz przeprowadzanie telekonferencji.

Wojciech Kwaśny