Zajęcia lekcyjne, spotkania olimpijskie, zajęcia Koła Geografów „Peneplena”, odbywają się w multimedialnej, bogato wyposażonej i ozdobionej pamiątkami z wypraw pracowni geograficznej. To tutaj rodzą się plany kolejnych wypraw geograficznych do Azji czy wypraw do USA, tu spotykamy się przed naszymi wyjazdami narciarskimi w Alpy. Geografia posiada największe sukcesy olimpijskie w naszym liceum i jedne z największych w Polsce. Tylko dwie szkoły w Polsce (w tym nasza) uzyskały sześciokrotnie DYPLOM UZNANIA Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej. Szkoła wychowała 56 laureatów lub finalistów Olimpiady Geograficznej, laureatów Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej, Środkowoeuropejskiej Olimpiady Geograficznej, Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej czy też zwyciężczynię Międzynarodowego Konkursu Geologicznego, licznych laureatów i finalistów wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych.

Trzykrotnie w naszej szkole zorganizowane zostały zawody finałowe XXII, XXXII oraz XLII Olimpiady Geograficznej.W 2009 roku gościliśmy najlepszych geografów z Europy podczas IV CERIGEO, czyli Środkowoeuropejskiej Olimpiady Geograficznej. W 2021 roku w Słowaku odbyły się finałowe zawody 47 OG w wersji pandemicznej.

Przedmiot cieszy się dużym zainteresowaniem i często zdawany jest przez naszych uczniów na egzaminie dojrzałości. Wyniki z ostatnich trzech lat: rok 2017 – 213% średniej krajowej, rok 2018 – 180% średniej krajowej, rok 2019 – 194% średniej krajowej, rok 2020 – 229% średniej krajowej. To olbrzymia zasługa naszych uczniów, a wśród nich przyrodniczych pasjonatów, jako że geografia to nauka z wieloma elementami wiedzy z innych dyscyplin: biologii, chemii, fizyki, matematyki, astronomii oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. Wiedza, którą nasi uczniowie wynoszą z zajęć na tych przedmiotach pomaga nam – nauczycielom w kształtowaniu młodych geografów.

Zajęcia obejmują tzw. „podstawę” oraz to co najprzyjemniejsze czyli „rozszerzenie”. Większość uczniów po zajęciach rozszerzonych wybiera studia ekonomiczne w kraju (m.in. SGH w Warszawie, uczelnie ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu), a także dzięki biegłej znajomości języków obcych naszych uczniów także na uczelniach zagranicznych (USA, Kanada, Wielka Brytania, Dania, Niderlandy etc.).

Pasjonaci geograficzni i geologiczni studiują nauki o Ziemi zarówno na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ, AGH w Krakowie, a także w licznych uczelniach zagranicznych. Przedmiot wybierany jest także przez uczniów zamierzających studiować nauki społeczne.

Niezwykłym w skali kraju jest ubogacenie geograficznej oferty licznymi, fakultatywnymi naukowo – poznawczymi wyjazdami od najbliższej okolicy po Wielki Kanion Kolorado, Himalaje i wyspy Pacyfiku.

Tomasz Fabjański