Zajęcia fizyki odbywają się w dwóch, bardzo dobrze wyposażonych w sprzęt audiowizualny i laboratoryjny klasopracowniach fizycznych. Jedna z nich ma zachowany unikatowy układ amfiteatralny. Pracując z młodzieżą wykorzystujemy zarówno multimedialne jak i tradycyjne pomoce naukowe. Uczniowie otrzymują też różnorakie materiały i wskazówki, które pozwalają im rozszerzać przerabiany materiał.

Co roku grupa uczniów przystępuje do matury z fizyki i uzyskuje wysokie wyniki – ich średnia jest znacznie wyższa od średniej wojewódzkiej i krajowej. Zainteresowani uczniowie biorą udział w konkursach i przygotowują się do Olimpiady Fizycznej.

Absolwenci „rozszerzenia z fizyki” są dobrze przygotowani do podjęcia studiów na wydziałach technicznych uczelni krajowych i zagranicznych.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych różnego typu np.: konsultacyjnych, wyrównawczych i rozwijających prowadzonych przez „słowakowych” nauczycieli czy laboratoryjnych, realizowanych w Śląskim Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UŚ. Ponadto mają też możliwość korzystania z seminariów Towarzystwa Fizycznego prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych UŚ oraz wykładów interdyscyplinarnych organizowanych przez Politechnikę Śląską.

W ramach uzupełnienia realizowanych zajęć z fizyki organizowane są też wycieczki naukowe do CERN (Szwajcaria), Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Anna Lazar