Mamy do dyspozycji dwie dobrze wyposażone, a jednocześnie piękne i zabytkowe sale lekcyjne oraz zaplecze. Każda sala posiada infrastrukturę i możliwości doświadczalne. W obu znajduje się również sprzęt i szkło laboratoryjne, dzięki któremu można wykonywać doświadczenia ilustrujące materiał nauczania. Doświadczenia, których nie można wykonać na zajęciach przedstawiamy za pomocą sprzętu multimedialnego i pokazów pracowników naukowych UŚ.

W naszej szkole prowadzone są kółka z chemii, zarówno dla uczniów którzy chcą startować w Olimpiadzie Chemicznej oraz konkursach chemicznych, jak również zajęcia dodatkowe dla uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości.

Uczniowie Słowaka uczestniczą także w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim, gdzie wykonują doświadczenia pod opieką pracowników UŚ.

Zajęcia z chemii w Słowaku prowadzone są na wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki egzaminów maturalnych. Wyniki absolwentów naszej szkoły są znacznie wyższe od wyników wojewódzkich i krajowych.

Absolwenci naszej szkoły, którzy wybrali chemię na egzaminie maturalnym bardzo często rozpoczynają studia medyczne na uczelniach w kraju i poza granicami. Absolwentem Słowaka jest także chemik – prof. dr hab. Jerzy Buzek, w latach 1997–2001 Prezes Rady Ministrów RP, a w latach 2009–2012 Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Anna Lazar