Specjalizacje CAMBRIDGE powstały w roku szkolnum 2011/2012 we współpracy z British Council. Wtedy naszym celem było zapewnienie dalszego rozwoju umiejętności językowych dla absolwentów Gimnazjum Dwujęzycznego będącego częścią naszej szkoły.  Metodykę i autorski program nauczania oparliśmy na przygotowaniu podopiecznych do egzaminów językowych Cambridge English oraz podjęcia studiów w Zjednoczonym Królestwie. W wyniku realizacji tego programu i wysokiej zdawalności egzaminów naszym uczniom przyznano 271 certyfikatów potwierdzających ich kwalifikacje językowe.  Zgodnie z danymi po sesji przeprowadzonej w lutym 2020 roku: 35 uczniów złożyło egzaminy Cambridge na poziomie C2, 106 podopiecznych uzyskało certyfikaty na poziomie C1 i 130 na poziomie B2. Duża część naszych absolwentów podjęła studia w renomowanych uniwersytetach  Wielkiej Brytanii.

Opierając się na wskazaniach podstawy programowej dla języka obcego za podstawowy cel kształcenia językowego przyjęliśmy umiejętność skutecznego porozumiewania się w języku angielskim, w mowie i piśmie. Celem tego programu jest, obok rozwijania kompetencji językowej uczniów, ich równoległe przygotowanie nie tylko do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, ale również do powszechnie uznawanych i cenionych egzaminów Uniwersytetu Cambridge: B2 First (FCE) i C1 Advanced (CAE). W trakcie poszerzania kompetencji językowej młodzieży ważnym jest zarówno dla uczniów jak i nauczycieli wyznaczanie wspólnych celów pośrednich. Takim celem pośrednim jest zdanie w pierwszej/drugiej klasie liceum egzaminu sprawdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Następnie  w klasie trzeciej/czwartej liceum uczniowie realizujący ten program będą mogli podejść do egzaminu, który testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym C1. Posiadanie certyfikatu C1 Advanced cieszy się uznaniem wielu pracodawców i instytucji edukacyjnych. Co ważniejsze, dla ambitnej i poważnie myślącej o przyszłości młodzieży, ułatwia on wstęp na uczelnie anglojęzyczne bez konieczności zdawania testu językowego.

Niniejszy program przedstawia treści nauczania podyktowane wymaganiami określonymi przez podstawę programową i nie jest oparty na konkretnym podręczniku. Ze względu jednak na wyznaczone tzw. cele pośrednie w postaci sprawdzenia wiedzy uczniów przez ich przystąpienie do międzynarodowych egzaminów B2 First i C1 Advanced, zalecanymi są podręczniki opracowane z myślą o osobach przygotowujących się do tych egzaminów.

Dodatkowymi materiałami wspomagającymi proces kształcenia są zaktualizowane testy z komentarzami, zachęcające do samodzielnej nauki i utrwalania materiału poznanego na zajęciach.

 

Bożena Baryła