Rekrutacja 2023

REKRUTACJA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Podstawa prawna oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2023/2024 opublikowana jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach:
https://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rekrutacja/rekrutacja-szkoly-ponadpodstawowe/

REKRUTACJA W UNIWERSYTECKIM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CHORZOWIE

Komisja rekrutacyjna działa od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1300 w sali 106.
Nr telefonu do komisji rekrutacyjnej 32 2411-712 w 9.

Dokumenty rekrutacyjne składane przez kandydata do Liceum: