Rekrutacja 2022

Godziny urzędowania KOMISJI REKRUTACYJNEJ

sala 106 – parter

24 czerwca: 11.00 – 15.00 Przyjmowanie świadectw ukończenia SP.

27-13 lipca: 9.00 – 13.00 Przyjmowanie świadectw ukończenia SP i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

21-28 lipca: 9.00 – 13.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do LO poprzez dostarczenie oryginału dokumentów.

4-5 sierpnia: 9.00 – 13.00 Złożenie teczek zawierających komplet dokumentów.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy komisji, numer telefonu 32 2411 712 wewnętrzny 9.

REKRUTACJA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Podstawa prawna oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2022/2023 opublikowana jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

REKRUTACJA W UNIWERSYTECKIM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CHORZOWIE

Dokumenty rekrutacyjne składane przez kandydata do Liceum: