Rekrutacja 2020 – instrukcja dla kandytaów

Terminarz i instrukcja dla kandydatów starających się o przyjęcie do
Uniwersyteckiego I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie

Sposób postępowania rekrutacyjnego i terminy kolejnych etapów rekrutacji zostały ustalone
w § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w godzinach od 900-1300 w sali 106 na parterze.

 

Prosimy o wpisanie do systemu ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

  • Od 26 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00 należy dostarczyć oryginał lub kopię świadectwa. Członek Komisji Rekrutacyjnej będzie do dyspozycji w godzinach od 9.00-13.00 w sali 106 na parterze..
  • Od 31 lipca do 4 sierpnia godz. 15.00 należy złożyć w szkole oryginał (lub kopię) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie było dostarczone wcześniej) oraz oryginał (lub kopię) zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty.

Jest to czas, w którym można zmienić wybór preferencji w systemie.
W tych dniach komisja rekrutacyjna przyjmować będzie dokumenty w godzinach 9.00-15.00 w sali 106 na parterze.

Prosimy o wpisanie do systemu wyników egzaminu ósmoklasisty.

  • 12 sierpnia Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. J.Słowackiego w Chorzowie.
  • Jeśli zakwalifikowani kandydaci nie złożyli jeszcze oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty, to należy to uczynić w terminie od 13 do 18 sierpnia do godz. 15.00 w godzinach 9.00-13.00 w sali 106. Złożenie oryginałów tych dokumentów jest jednocześnie potwierdzeniem przez rodzica woli przyjęcia. Jeśli oryginały zostały wcześniej złożone rodzice nie muszą składać żadnych innych oświadczeń.
  • 19 sierpnia Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. J.Słowackiego w Chorzowie.
  • Wszelkie pozostałe dokumenty łącznie ze zdjęciami legitymacyjnymi będą zbierane przez wychowawców na początku września.
  • Wszelkie uwagi, prośby lub odwołania dotyczące decyzji komisji rekrutacji należy składać na adres mailowy dyrektora szkoły (pfabjanski@slowacki.edu.pl).