Zestaw podręczników liceum czteroletnie

L.P. PRZEDMIOT KLASA WYDAWNICTWO TYTUŁ NUMER MEN
1 Język polski kl. I, II i III Nowa Era Ponad słowami.
M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, B. Wróblewska.
Zakres podstawowy i rozszerzony.
1014/1/219
2 Język angielski kl. I ,II i III   Podręczniki zostaną wybrane we wrześniu po ustaleniu poziomu grup.  
3 Język francuski kl. I, II i III   Informacja na temat podręcznika zostanie podana we wrześniu.  
4 Język hiszpański kl. I, II i III   Informacja na temat podręcznika zostanie podana we wrześniu.  
5 Język niemiecki kl. I Nowa Era Welttour Deutsch.
Podręczniki zostaną wybrane we wrześniu po ustaleniu poziomu grup.
 
kl. II Welttour Deutsch – kontynuacja serii podręczników, zależnie od części rozpoczętej w roku szkolnym 2019/2020 (klasa 2b – część 3, klasa 2e – część2).  
kl. III Welttour Deutsch
Prosimy o wstrzymanie się z zakupem do sprawdzenia poziomu klas (wrzesień)
 
6 Matematyka kl. I
podstawa
Nowa Era MATeMAtyka 1 – Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Jerzy Janowicz, Dorota Ponczek, Karolina Wej. Dodatkowo dla liceum czteroletniego – zbiory zadań dla poszczególnych klas (do pracy w domu).
971/1/2019
kl. I rozszerzenie MATeMAtyka 1 – Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Jerzy Janowicz, Dorota Ponczek, Karolina Wej. Dodatkowo dla liceum czteroletniego – zbiory zadań dla poszczególnych klas (do pracy w domu).
988/1/2019
kl. II podstawa MATeMAtyka 2 – Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek. Dodatkowo dla liceum czteroletniego – zbiory zadań dla poszczególnych klas (do pracy w domu).
971/2/2020
kl. II rozszerzenie MATeMAtyka 2 – Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska. Dodatkowo dla liceum czteroletniego – zbiory zadań dla poszczególnych klas (do pracy w domu).
988/2/2020
kl. III podstawa MATeMAtyka 3 – Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska. Klasy liceum czteroletnie (ponadpodstawowe z rozszerzeniem matematyki). Dodatkowo dla liceum czteroletniego – zbiory zadań dla poszczególnych klas (do pracy w domu).
971/3/2021
kl. III rozszerzenie MATeMAtyka 3 – Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska. Dodatkowo dla liceum czteroletniego – zbiory zadań dla poszczególnych klas (do pracy w domu).
988/3/2021
7 WOS kl. I podstawa Nowa Era A. Janicki, J. Klęczkowski, M. Menz; W centrum uwagi 1. Podręcznik do Wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. 1034/1/2019
kl. II podstawa A. Janicki, J. Klęczkowski, M. Menz;
W centrum uwagi 2. Podręcznik do Wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy.
1034/2/2020
8 Biologia kl. I podstawa Nowa Era Biologia na czasie 1.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.
Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek
Oraz:
Biologia na czasie 1
Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy
1006/1/2019
kl. I rozszerzenie Biologia na czasie 1.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.
Autorzy: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski.
Oraz:
Biologia na czasie 1.
Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.
Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Renata Stencel, Anna Tyc.
1010/1/2019
kl. II podstawa Biologia na czasie 2.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek
Zakres podstawowy
Oraz:
Biologia na czasie 2
Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.
1006/2/2020
kl. II rozszerzenie Biologia na czasie 2.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Autorzy: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski
Zakres rozszerzony
Oraz:
Biologia na czasie 2
Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.
1010/2/2020
kl. III podstawa Biologia na czasie 3.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
Autorzy: Jolanta Holeczek.
1006/3/2021
kl. III rozszerzenie Biologia na czasie 3.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony oraz maturalne karty pracy 3 zakres rozszerzony
Autorzy: F. Dubrat, J. Holeczek.
1001/3/2021
9 Geografia kl. I podstawa Nowa Era A. Dziedzic, B. Korbel, E.M. Tuz
Oblicza geografii 1
Zakres podstawowy
983/1/2019
kl. I rozszerzenie B. Dziedzic, B. Korbel, E.M.Tuz; Oblicza geografii 1
Zakres rozszerzony
973/1/2019
kl. II podstawa T. Rachwał, R.Uliszak, K. Wiedermann i in.
Oblicza geografii 2
Zakres podstawowy
983/2/2020
kl. II rozszerzenie R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh
Oblicza Geografii 2
Zakres rozszerzony
973/2/2020
kl. III podstawa Cz. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda
Oblicza Geografii 3
983/3/2021
kl. III rozszerzenie M. Świtoniak, P. Wieczorek, R. Malarz, T. Karasiewicz, M.Więckowski.
Oblicza Geografii 3
973/3/2021
10 Historia kl. I podstawa WSiP Historia.
M. N. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski.
Podręcznik Liceum i Technikum zakres podstawowy.
987/1/2019
kl. I rozszerzenie Nowa Era Zrozumieć przeszłość.
R. Kulesza, K. Kowalewski;
Podręcznik do Historii dla liceum i technikum zakres rozszerzony.
1019/1/2019
kl. II podstawa WSiP Rafał Czubaty; Historia 2. Podręcznik Liceum i Technikum Zakres Podstawowy. 987/2/2020
kl. II rozszerzenie Nowa Era Paweł Klint; Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do Historii dla liceum i technikum
Zakres rozszerzony
1019/2/2020
kl. III podstawa WSiP M. N. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski; Historia. Podręcznik Liceum i Technikum  
kl. III rozszerzenie Nowa Era R. Kulesza, K. Kowalewski; Zrozumieć przeszłość. Podręcznik do Historii dla liceum i technikum. 1019/1/2019
11 Fizyka kl. I podstawa Nowa Era Odkryć fizykę.
M. Braun, W. Śliwa;
Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy.
1001/1/2019
kl. I rozszerzenie Zrozumieć fizykę.
M. Braun, A. Byczuk, K. Byczuk, E.Wójtowicz.
Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony.
1002/1/2019
kl. II podstawa Odkryć fizykę 2. Podręcznik do fizyki M. Braun, W. Śliwa -Zakres podstawowy 1001/2/2020
kl. II rozszerzenie Zrozumieć fizykę 2 Podręcznik do fizyki M. Braun, A. Byczuk, K. Byczuk, E.Wójtowicz. 1002/2/2020
kl. III podstawa M. Braun, W. Śliwa
Fizyka Odkryć fizykę podręcznik ze zbiorem zadań
3 liceum i technikum, zakres podstawowy
1001/3/2021
kl. III rozszerzenie Krzysztof Byczuk, Marcin Braun, Agnieszka Byczuk
Zrozumieć fizykę podręcznik 3 liceum i technikum, zakres rozszerzony
1002/3/2021
12 Chemia kl. I podstawa Nowa Era To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna.
Podręcznik do LO i technikum cz.1 zakres podstawowy.
994/1/2019
kl. I rozszerzenie To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna.
Podręcznik do LO i technikum cz.1 zakres rozszerzony.
991/1/2019
kl. II podstawa To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna.
Podręcznik do LO i technikum cz.1 zakres podstawowy.
994/1/2019
kl. II rozszerzenie To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna.
Podręcznik do LO i technikum cz.1 zakres rozszerzony.
991/1/2019
kl. III podstawa R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod
To jest chemia. Chemia organiczna.
Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Cz.2.
994/2/2020
kl. II rozszerzenie M. Litwin, Sz. Styka – Wlazło, J. Szymońska
To jest chemia. Chemia organiczna.
Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Cz.2.
Maturalne Karty Pracy z kartami laboratoryjnymi dla LO i technikum Cz.2
991/2/2020
13 Informatyka kl. I podstawa Nowa Era Informatyka zakres podstawowy. 990/1/2019
kl. I rozszerzenie Informatyka na czasie zakres rozszerzony. 1037/1/2019
kl. II podstawa Informatyka na czasie 2
Podręcznik dla liceum i technikum rozszerzony M. Borowiecki
 
kl. III podstawa Informatyka ( zakres podstawowy ) 990/1/2019
kl. III rozszerzenie Informatyka na czasie ( zakres rozszerzony ) 990/1/2019
14 Edukacja dla bezpieczeństwa kl. I Nowa Era Żyje i działam bezpiecznie.
J.Słoma;
Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
960/2019
kl. III Żyje i działam bezpiecznie.
J.Słoma;
Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
960/2019
15 Podstawy Przedsiębiorczości kl. II i III Nowa Era Krok w przedsiębiorczość
Makieła Zbigniew, Tomasz Rychwał
1039/2020/z1
16 Religia kl. I   Podręczniki zostaną wybrane we wrześniu  
kl.II Podręczniki zostaną wybrane we wrześniu