Aktualności

CZY WARTO BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH?

Klub Miłośników Historii zaprasza na emisję filmu “Czy warto brać udział w wyborach” Telewizja Internetowa KMH. Film jest częścią projektu “Młodzi głosują” Uczniowie i nauczyciele wypowiadają swoje opinie nt. wyborów, serdecznie zapraszamy!

Wspomagamy uczniów Słowaka. Dołącz do nas!

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka (KRS 0000025586), składając Państwu najserdeczniejsze podziękowania za ofiarne wspieranie pomysłów nauczycieli i młodzieży, mających na celu wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, prosi o przekazywanie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, jaką jesteśmy od 2007 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka powstało w 1995 r. Przez kilkanaście lat działaliśmy na rzecz I L.O. im. J. Słowackiego w Chorzowie. Ufundowaliśmy Słowakowi sztandar, wydaliśmy dwie monografie szkoły (1999, 2009). W 1999 r. zorganizowaliśmy I Wielki Zjazd absolwentów wszystkich roczników a w 2009 r. II Zjazd Absolwentów Słowaka. Od wielu lat jesteśmy organizatorami wyjazdów narciarskich na Rysiance w gminie Ujsoły (rocznie około 10 obozów) oraz projektu edukacyjnego dla gimnazjalistów. Byliśmy także współorganizatorem dziesiątek imprez o charakterze edukacyjnym (konkursy, olimpiady, wystawy, zawody sportowe, przeglądy itp.). W 2005 r. przeprowadziliśmy wielką akcję mającą na celu zebranie pieniędzy na pomoc zniszczonej przez tsunami szkole na Sri Lance i od tej pomagamy naszym przyjaciołom z Galle. Wspieramy również ambitną młodzież znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej. Współorganizujemy i fundujemy nagrody na różnego rodzaju konkursach i olimpiadach tematycznych. Podejmowaliśmy także szereg mniejszych inicjatyw. Organizujemy rocznikowe zjazdy absolwenckie.
W 2007r., po zmianie statutu, sąd przyznał nam status organizacji pożytku publicznego. Naszym statutowym celem jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej chorzowskich szkół. Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża przez prowadzenie działalności: edukacyjnej, wychowawczej, upowszechniania kultury, krajoznawstwa i wypoczynku, krzewienia kultury fizycznej i sportu, rozwijającej świadomość narodową i obywatelską, wydawniczej, współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Chorzów.
Od kilkunastu lat wspieramy młodzież znajdującą się w trudniejszej sytuacji. Środki na ten cel pochodziły z dobrowolnych składek nauczycieli. W 2015 roku do grona fundatorów stypendiów dla młodzieży dołączyli nasi absolwenci.
Z góry dziękujemy za Państwa hojność i zaangażowanie we wszechstronny rozwój naszej młodzieży.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka.

Egzamin gimnazjalny wystartował

Od wczoraj nasi najstarsi gimnazjaliści “walczą” z arkuszami egzaminacyjnymi. 21 kwietnia odbył się egzamin z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Dziś nauki przyrodnicze: biologia, geografia, fizyka i chemia oraz matematyka. Jutro nasi gimnazjaliści zmierzą się z arkuszami z języka angielskiego. Z egzaminu zwolnieni są laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Trzymamy kciuki!

Ostatni dzwonek w Ogrodach Słowaka

Piątek, 24 kwietnia 2015 roku jest ostatnim dniem zajęć dla tegorocznych maturzystów. Już 4 maja przystąpią oni do pierwszego i jakże ważnego egzaminu w swoim dorosłym życiu – egzaminu, który stanowić będzie dla nich przepustkę na wyższe uczelnie w Polsce i zagranicą. Sesja egzaminacyjna w tym roku potrwa od 4 do 20 maja, w tym sesja ustna od 11 do 22 maja.

Uprzejmie zapraszam wszystkich tegorocznych abiturientów na tradycyjne już spotkanie w Ogrodach Słowaka pn. “Ostatni dzwonek” – w piątek o godzinie 12.00.

Pozdrawiam i mocno trzymam kciuki za Waszą maturę. dyrektor

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia Liceum Słowackiego odbędzie się w piątek 29 maja 2015 roku o godzinie 17.00. Serdecznie zapraszam tegorocznych Absolwentów, Wasze Rodziny i Przyjaciół. Osoby nieobecne zapraszam po odbiór świadectwa w dniu 27 czerwca o godzinie 10.00.

Jednocześnie przypominam, że zarówno świadectwa ukończenia Liceum jak i świadectwa dojrzałości, zgodnie ze Statutem Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących należy odbierać osobiście albo na podstawie upoważnienia notarialnego lub złożonego osobiście w sekretariacie AZSO w obecności co najmniej jednego z pracowników Zespołu.

Kwesta dla Hospicjum.

Zapraszam osoby chętne do kwestowania na rzecz Hospicjum w Chorzowie, która odbędzie się w najbliższą sobotę i niedzielę pod Kościołem św. Antoniego.
Msze w Antonim są w sobotę o 18.00 a w niedzielę o 7.00,9.00, 11.00, 12.30, 17.00.

KLUB DEBAT OXFORDZKICH

Społeczność uczniowska, naszej szkoły bierze udział, w Konkursie Klubów Debat Oxfordzkich Śląskiej Akademii Liderów. Zarejestrowane debaty, biorą udział w konkursie, na najlepszą debatę. Szczegółowe informacje dotyczące głosowania znajdą Państwo na witrynie projektu http://akademia – liderow.org/konkurs-debat.
Prosimy o wsparcie głosami, koleżanki i kolegów.