Śniadanie Mistrzów w Uniwersytecie Śląskim – Słowak drugi w województwie

Po raz ósmy Śląski Kurator Oświaty zaprosił ponad stu najlepszych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego – laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych na Śniadanie Mistrzów. Gospodarzem uroczystości był JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a spotkanie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Wśród wyróżnionych znalazło się aż 11 uczniów ze Słowaka, co uplasowało naszą szkołę ponownie na drugim miejscu w województwie śląskim (o jednego olimpijczyka za III LO w Katowicach a przed V LO w Bielsku-Białej).
Do kolejnego sukcesu od lat najwyżej ocenianej szkoły w mieście przyczynili się: Magdalena Dreinert – laureatka Olimpiady Języka Angielskiego, Malik Aimeur – laureat Olimpiady Języka Francuskiego, Michał Osadnik i Julia Kulpa – finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Anna Szreter, Martyna Danch i Tomasz Gluziński – finaliści Olimpiady Geograficznej, Maciej Łebek – finalista Olimpiady Fizycznej, Marcin Socha – laureat Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów oraz Katarzyna Kępińska – finalistka Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Gratulujemy olimpijczykom, Ich naukowym Opiekunom oraz Rodzicom.
Krótkie przemówienie o językach obcych jako narzędziu komunikacji i zdobywania wiedzy oraz języku serca używanym w czasie wolontariatu w Kalkucie wygłosił mianowany na Młodzieżowego Marszałka Województwa Śląskiego Malik Aimeur, tegoroczny absolwent Liceum Słowackiego, student University of Oxford w Wielkiej Brytanii.

37. Rajd Słowaka – zebranie kandydatów na “przewodników” i samorządów

Koło Geografów “Peneplena” zaprasza na spotkania dotyczące organizacji najstarszej cyklicznej imprezy w naszej szkole – Rajdu Słowaka, który odbędzie się już po raz trzydziesty siódmy w dniu 3.10.2015 r.:
– 18.09 (godz. 11.05, sala 213) – spotkanie kandydatów na “przewodników rajdowych”;
– 22.09 (godz. 12.10, sala 401) – spotkanie samorządów klasowych;
– 24.09 (godz. 15.15, sala 102) – spotkanie nauczycieli (w ramach konferencji ewaluacyjnej).
Regulaminowych informacji na temat Rajdu zasięgnąć można u dyrektora AZSO oraz Wychowawców klas.

Uniwersytet Licealisty dla kandydatów na studia medyczne

Rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja na zajęcia Uniwersytetu Licealisty. Projekt ten, skierowany do uczniów – kandydatów na studia w medyczne jest efektem umowy zawartej pomiędzy Rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego a dyrektorem Akademickiego ZSO. Śląski Uniwersytet Medyczny skierował taką ofertę do kilku szkół z województwa śląskiego, których absolwenci wykazują najwyższą skuteczność w przyjęciach na studia medyczne.
Rekrutacja potrwa do 25 września. Więcej informacji udzielają nauczyciele biologii.